Tam sayılarla çarpma bölme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru [(+2).(-6)] ÷ (+4) işleminin sonucu kaçtır? A) -48 B) 48 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 350 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru ❓ ÷ (+2) = (+2).(-4) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -4 B) 4 C) -16 D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 235 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru -1 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 225 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3.3378 - 3.378 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 216 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aynı işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 928 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu +48 değildir? A) -3 . -16 B) 3 . 16 C) -4 . -12 D) 4 . -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 616 doğru , 440 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -5 değildir? A) -25 ÷ 5 B) 15 ÷ -3 C) -20 ÷ -4 D) 10 ÷ -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 588 doğru , 285 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru [(-3).(+10)] ÷ (-6) işleminin sonucu kaçtır? A) -5 B) 5 C) 180 D) -180 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 575 doğru , 367 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (-3).(+2) + (-9) ÷ (+3) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) -9 D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 377 doğru , 490 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (+16) ÷ (-4) = ❓ . (+2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) 2 C) -8 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 479 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru ❓ ÷ (+4) = (-36) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -12 B) 12 C) -48 D) 48 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 270 doğru , 348 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 4.780 + 4.220 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 404 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a.b = 24 ve a.b.c = 24 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) 1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 288 doğru , 234 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Musa son dokuz günde yaptığı satışlardan toplam 700 TL kâr elde etmiştir.Musa bu dokuz günün dört gününde günde 50 şer TL zarar yapmıştır.Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir? A) 100 TL B) 140 TL C) 200 TL D) 240 TL Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 410 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin üç yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 317 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 30 oC olan yerden 3000 metre yükseklikteki dağın eteğine çıkmıştır.Çıkılan yerdeki hava sıcaklığı kaç derecedir? A) -2 oC B) -1 oC C) 0 oC D) 1 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 179 doğru , 217 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -6 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 16 0C sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir denizaltı her 15 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 3 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 25 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 50 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 75 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Meryem'in İsa'ya 1500 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 125 TL vererek Meryem İsa'dan 250 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 125 TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 190 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Bu sınavda 355 puan Ayşe'nin on yanlışı ve beş boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.
Buna göre bu sınavda kaç soru vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 207 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.