Tam sayılarla çarpma bölme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu 36 değildir? A) -3 . -12 B) 3 . 12 C) -4 . -9 D) 4 . -9 Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu 9 değildir? A) -27 : -3 B) 36 : 4 C) -81 : 9 D) -54 : -7 Soruyu cevapla

4. soru [(+2).(-6)]:(+4) işleminin sonucu kaçtır? A) -48 B) 48 C) -3 D) +3 Soruyu cevapla

5. soru (+1).(-5) + (-8):(-1) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) -13 D) 13 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru ❓ : (+2) = (+2).(-4) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -4 B) 4 C) -16 D) 16 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru (+9):(-3) = ❓ . (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -1 B) 1 C) -9 D) 9 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru -1 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) -2 Soruyu cevapla

9. soru 3.3378 - 3.378 işlemi sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru a.b = 24 ve a.b.c = 0 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) 1 C) -1 Soruyu cevapla

11. soru Musa son altı günde yaptığı satışlardan toplam 600 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu altı günün üç gününde , günde 100'er TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
A) 100 TL B) 200 TL C) 300 TL D) 400 TL Soruyu cevapla

12. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 0C soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 22 0C olan yerden -2 0C olan dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yerin yerden yüksekliği kaç metredir?
Soruyu cevapla

13. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin dört yanlışı vardır.
Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır?
Soruyu cevapla

14. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 0C arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -4 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 14 0C sıcaklığına getirebilir?
Soruyu cevapla

15. soru Bir denizaltı her 10 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Soruyu cevapla

16. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 15 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 20 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 40 metre üstüne çıkabilir?
Soruyu cevapla

17. soru Meryem'in İsa'ya 750 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 150 TL vererek Meryem İsa'dan 300 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 150'şer TL para vermiştir?
Soruyu cevapla

18. soru Bir TEOG deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Bu sınavda 274 puan Ayşe'nin sekiz yanlışı ve dört boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.
Buna göre bu sınavda kaç soru vardır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları