Tam sayılarla toplama çıkarma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+7) + (-5) ? (-5) + (+7)
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 274 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+7) - (-2) işlemi sonucu kaçtır? A) -9 B) -5 C) +5 D) +9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1060 doğru , 1032 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (-6) - (+3) işlemi sonucu kaçtır? A) -9 B) -3 C) +3 D) +9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 910 doğru , 1039 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (-9) + (+2) + |-2| işlemi sonucu kaçtır? A) -9 B) -5 C) +11 D) +13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 621 doğru , 1091 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (+7) B) (-2) - (+7) C) (+2) + (-7) D) (+2) - (-7) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 813 doğru , 438 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5) - (-2) B) (+5) + (-2) C) (+5) + (+2) D) (+5) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 752 doğru , 397 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+1) + (-3) B) (+1) - (-3) C) (+1) - (+3) D) (+1) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 379 doğru , 569 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-3) + (-2) B) (-3) - (-2) C) (-3) - (+2) D) (-3) + (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 477 doğru , 417 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru m + (-3) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -4 B) -3 C) +3 D) +4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 452 doğru , 547 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🐟
Deniz seviyesinin 6 metre altındaki bir balık deniz seviyesinden 15 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balık deniz seviyesine göre kaç metre hareket etmiştir?
A) -21 B) -9 C) +9 D) +21 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 257 doğru , 657 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Yahya'ya 175 TL borcu olan Yakup Yahya'a 25 TL vermiştir.
Yakup'un Yahya'ya olan borcu ne kadar olmuştur?
A) -200 B) -150 C) +150 D) +200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 484 doğru , 393 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (-2) B) (+3) - (-2) C) (+3) - (+2) D) (+3) + (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-1) + (-3) B) (-1) - (-3) C) (-1) - (+3) D) (-1) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2) B) (+3) - (+2) C) (-3) + (-2) D) (-3) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 224 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (-3) B) (+2) - (-3) C) (+2) - (+3) D) (+2) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-4) + (+2) B) (-4) - (+2) C) (-4) - (-2) D) (-4) + (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru (-9) + (+2) işlemi sonucu kaçtır? A) -7 B) +7 C) +11 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2884 doğru , 1075 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru (+7) + (-3) işlemi sonucu kaçtır? A) -4 B) +4 C) +10 D) -10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2619 doğru , 1058 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru (+6) - (-2) işlemi sonucu kaçtır? A) -4 B) +4 C) +8 D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2048 doğru , 1459 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru (-6) - (+1) işlemi sonucu kaçtır? A) -5 B) +5 C) +7 D) -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1696 doğru , 1650 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (-3) + |-3| + (+2) işlemi sonucu kaçtır? A) +2 B) -2 C) +8 D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1717 doğru , 1276 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 22. sorusunun resmi
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2) B) (+3) - (+2) C) (-3) + (-2) D) (-3) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2247 doğru , 325 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 23. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (-2) B) (-2) - (-2) C) (-4) + (-2) D) (-4) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1467 doğru , 1024 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+5) + (+2) B) (+5) - (+2) C) (+5) - (-2) D) (+5) + (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1044 doğru , 1163 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru tam sayılarla toplama çıkarma testi 25. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-2) + (-1) B) (-2) - (-1) C) (-2) - (+1) D) (-2) + (+1) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 480 doğru , 774 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru m - (-2) işleminin sonucu negatif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır? A) -1 B) +1 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 845 doğru , 1146 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru -1 - 3 işleminin sonucu ile (-1) + (-3) işleminin sonucu aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1326 doğru , 567 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 3 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinin 7 metre altındaki kayıp elması bulmuştur.
Dalgıç deniz seviyesine göre kaç metre yer değiştirmiştir?
A) 10 B) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1184 doğru , 676 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Buzdolabının sıcaklığı +7 oC iken soğutma düğmesi çevrildi sıcaklık 8 oC düştü.
Buzdolabının sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) -1 oC B) 1 oC C) 15 oC D) -15 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1196 doğru , 639 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Oda sıcaklığı -2 oC iken soba yakıldı ve odanın sıcaklığı 15 oC arttı.
Odanın sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) +17 oC B) -17 oC C) +13 oC D) -13 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1230 doğru , 541 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Ayşe 4. kattaki dairesinden 5 kat aşağıya inmiştir.
Ayşe apartmanın kaçıncı katındadır?
A) -1. kat B) 1. kat C) -9. kat D) 9. kat Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1442 doğru , 336 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 120 TL kâr , Salı günü ise 150 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 270 TL kâr B) 270 TL zarar C) 30 TL kâr D) 30 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1322 doğru , 468 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.