Tepe değeri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir veri grubunda tekrar eden sayı yoksa veri grubunun tepe değeri yoktur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru İsmail'in son beş senedeki matematik notları 98 , 87 , 89 , 67 ve 79 dur.
Buna göre İsmail'in matematik notlarının tepe değeri kaçtır?
A) 67 B) 98 C) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Bir şirketin son altı aydaki aylık karları 2500 , 7500 , 3500 , 1500 , 9100 , 6500 TL dir.
Buna göre şirketin aylık karlarının tepe değeri kaçtır?
A) 1500 B) 9100 C) Yoktur Cevabını kontrol et

4. soru 🏃
Atlet Hüseyin'in son 10 günde günlük koştuğu mesafeler 12 , 13 , 16 , 15 , 8 , 19 , 17 , 9 , 6 , 15 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelere ait aşağıdaki ortalama çeşitlerin değerlerinden hangisi en büyüktür?
A) Ortanca B) Tepe değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et

5. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
5020
6015
8025
905

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun tepe değeri nedir?
Cevabını kontrol et

6. soru 5 10 15 20 25 30 35 40 Not Öğrenci sayısı 80 60 70 50 Grafik:Öğrenci notları
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayılar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru 150o 90o 120o 63 71 99 Grafik:Öğrenci notları
48 öğrenci olan bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 63 , 71 ve 99 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

8. soru 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 14 , 21 veri grubundan 21 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Aritmetik ortalama D) Açıklık Cevabını kontrol et

9. soru Ahmet'in bu hafta günlük okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) sayfa sayıları 18 , 16 , 13 , 16 , 19 , 18 , 22 , 16'dır.Buna göre bu veri grubunun tepe değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.