Kuran-ı Kerim'de Tesbih kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Tesbih kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 6. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 30 nolu ayeti
" Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi. "

Kuran-ı Kerim 55. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 41 nolu ayeti
" Zekeriyya: Rabbim! (Oğlum olacağına dair) bana bir alâmet göster, dedi. Allah buyurdu ki: Senin için alâmet, insanlara, üç gün, işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. "

Kuran-ı Kerim 75. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 191 nolu ayeti
" Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! "

Kuran-ı Kerim 175. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 206 nolu ayeti
" Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler. "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
 • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
 • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
 • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
 • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
 • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
 • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
 • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 249. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 13 nolu ayeti
" Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar, Allah hakkında mücâdele edip dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli olandır. "

Kuran-ı Kerim 266. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 98 nolu ayeti
" Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! "

Kuran-ı Kerim 285. sayfasında bulunan,İsra süresinin 44 nolu ayeti
" Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halîmdir, bağışlayıcıdır. "

Kuran-ı Kerim 292. sayfasında bulunan,İsra süresinin 108 nolu ayeti
" Ve derlerdi ki: Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vâdi mutlaka yerine getirilir. "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 33 nolu ayeti
" Böylece seni bol bol tesbih edelim. "

Kuran-ı Kerim 320. sayfasında bulunan,Taha süresinin 130 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin. "

Kuran-ı Kerim 322. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 20 nolu ayeti
" Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah'ı) tesbih ederler. "

Kuran-ı Kerim 327. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 79 nolu ayeti
" Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz, onların her birine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. (Bunları) biz yapmaktayız. "

Kuran-ı Kerim 353. sayfasında bulunan,Nur süresinin 36 nolu ayeti
" (Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu (öyle kimseler) tesbih eder ki; "

Kuran-ı Kerim 354. sayfasında bulunan,Nur süresinin 41 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir. "

Kuran-ı Kerim 364. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 58 nolu ayeti
" Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. "

Kuran-ı Kerim 405. sayfasında bulunan,Rum süresinin 17,18 nolu ayeti
" Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 415. sayfasında bulunan,Secde süresinin 15 nolu ayeti
" Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
 • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
 • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
 • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
 • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
 • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
 • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
 • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 422. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 42 nolu ayeti
" Ve O'nu sabah-akşam tesbih edin. "

Kuran-ı Kerim 428. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 10 nolu ayeti
" Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. «Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin» dedik. Ona demiri yumuşattık. "

Kuran-ı Kerim 441. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 36 nolu ayeti
" Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. "

Kuran-ı Kerim 450. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 143,144 nolu ayeti
" Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 164,165,166 nolu ayeti
" (Melekler şöyle derler:) Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. "

Kuran-ı Kerim 453. sayfasında bulunan,Sad süresinin 18,19 nolu ayeti
" Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları onun emri altına vermiştik. Hepsi O'na yönelmiştir. "

Kuran-ı Kerim 466. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 75 nolu ayeti
" Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve «alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» denilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 466. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 7 nolu ayeti
" Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (derler). "

Kuran-ı Kerim 479. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 38 nolu ayeti
" Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O'nu tesbih ederler. "

Kuran-ı Kerim 482. sayfasında bulunan,Şura süresinin 5 nolu ayeti
" Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak! Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. "

Kuran-ı Kerim 489. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 12,13 nolu ayeti
" Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin ni'metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz. "

Kuran-ı Kerim 510. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 9 nolu ayeti
" Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz. "

Kuran-ı Kerim 519. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 39 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. "

Kuran-ı Kerim 519. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 40 nolu ayeti
" Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et. "

Kuran-ı Kerim 524. sayfasında bulunan,Tur süresinin 48 nolu ayeti
" Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. "

Kuran-ı Kerim 524. sayfasında bulunan,Tur süresinin 49 nolu ayeti
" Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et. "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 74 nolu ayeti
" Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. "

Kuran-ı Kerim 536. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 544. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 550. sayfasında bulunan,Saff süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 552. sayfasında bulunan,Cuma süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 564. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 28 nolu ayeti
" İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size «Rabbinizi tesbih etsenize» dememiş miydim? "

Kuran-ı Kerim 564. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 29 nolu ayeti
" Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler. "

Kuran-ı Kerim 579. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 26 nolu ayeti
" Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. "

Kuran-ı Kerim 591. sayfasında bulunan,Ala süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
" Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et. "

Kuran-ı Kerim 603. sayfasında bulunan,Nasr süresinin 1,2,3 nolu ayeti
" Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.