Çocuğunuzun matematik bilgisini ölçmek ister misiniz?

Sadece matematik notu öğrencinin bilgisini ölçmek için yeterli olmayabilir.

Matematik konuları öğrenim alanları , alt öğrenim alanları ve kazanımlar olmak üzere farklı gruplara ayrılmaktadır.Bu gruplar ilerleyen sınıflardaki başka grupların temelini oluşturabilir.

Temel konuda zayıf olan öğrencinin daha ileri seviyedeki konuları anlaması zordur.Bu yüzden eksik olunan konuları tespit edebilmek ve bu konulara ağırlık vermek önemlidir.

Öğrencinin doğru ve yanlış cevap sayılarını konularına göre görebileceğiniz mobil sınav uygulamaları yayınlanmaya başlamıştır.Uygulamaların bazı özellikleri aşağıdaki gibidir.

Bir uygulamadan bazı örnek görüntüler