Yöndeş iç ters dış ters açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılarıdan paralel doğrular arasında olan açılar iç açılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan dış ters açıların ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre BGH ile GHC nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre HGB ile CHG nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre FGB ile EHC nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre BHG ile HGC nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru A B C D E F G H
m(HGA) = 84o ve m(DHG) = 95o olduğuna göre AB ve DC doğrularının birbirine durumu nedir?
A) Paralel B) Kesişen Cevabını kontrol et

8. soru A B C D G H J K
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(GKD) = 126o olduğuna göre HJA'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

9. soru G H I J K L M N
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(GNM) = 124o olduğuna göre JMN'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

10. soru Y Z G H I J K L
Yukarıdaki şekilde m(ZKJ) = m(ILG) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru N O P R S T U V
Yukarıdaki şekilde m(SUO) = m(PVT) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru M N O P T U
Yukarıdaki şekilde [MN // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(POM) = 108o olduğuna göre TMO açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(AEC) = 43o m(DCE) = 80oolduğuna göre EAB açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru A B G H I O
Yukarıdaki şekilde [AB // [GH m(AIO) = 68o m(HGI) = 59oolduğuna göre BAI açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru T U V Y Z E F
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(TYZ) = 121o m(ETY) = 73oolduğuna göre TEF açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru A B C D E F
Yukarıdaki şekilde AB // [CD , [FC] DCE'nin açıortayı ve m(CEB) = 60o olduğuna göre AFC açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.