Yöndeş iç ters dış ters açı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan iç ters açıların ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılardan sadece yöndeş açıların ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre AGH ile DHG nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre GHA ile EGC nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre BGF ile CHE nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre FGB ile GHD nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru A B C D E F G H
m(BGH) = 96o ve m(FHD) = 85o olduğuna göre AB ve DC doğrularının birbirine durumu nedir?
A) Paralel B) Kesişen Cevabını kontrol et

8. soru A B C D G H J K
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(CKG) = 54o olduğuna göre BJK'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

9. soru G H I J K L M N
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(GNL) = 56o olduğuna göre KMJ'nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

10. soru Y Z G H I J K L
Yukarıdaki şekilde m(YKJ) = m(HLI) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

11. soru N O P R S T U V
Yukarıdaki şekilde m(NUS) = m(UVP) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

12. soru M N O P T U
Yukarıdaki şekilde [MN // [TU // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(UTM) = 144o olduğuna göre MOP açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

13. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(BAE) = 143o m(DCE) = 80oolduğuna göre CEA açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

14. soru A B G H I O
Yukarıdaki şekilde [AB // [GH m(BAI) = 53o m(HGI) = 59oolduğuna göre AIO açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

15. soru T U V Y Z E F
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(TYZ) = 121o m(TEF) = 166oolduğuna göre YTE açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

16. soru A B C D E F
Yukarıdaki şekilde AB // [CD , [FC] DEC'nin açıortayı ve m(CFA) = 150o olduğuna göre CEF açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.