Kuran-ı Kerim'de Yarattı kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Yarattı kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 5. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 29 nolu ayeti
" O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 55. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 42 nolu ayeti
" Hani melekler demişlerdi: Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. "

Kuran-ı Kerim 57. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 59 nolu ayeti
" Allah nezdinde İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona «Ol!» dedi ve oluverdi. "

Kuran-ı Kerim 227. sayfasında bulunan,Hud süresinin 61 nolu ayeti
" Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih'i (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde O'ndan mağfiret isteyin; sonra da O'na tevbe edin. Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır, (dualarını) kabul edendir. "

Kuran-ı Kerim 234. sayfasında bulunan,Hud süresinin 119 nolu ayeti
" Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin, «Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım» sözü yerini buldu. "

Kuran-ı Kerim 258. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 32 nolu ayeti
" (O öyle lütufkâr) Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi; nehirleri de sizin (yararlanmanız) için akıttı. "

Kuran-ı Kerim 266. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 3 nolu ayeti
" (Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir. "

Kuran-ı Kerim 266. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 4 nolu ayeti
" O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir. "

Kuran-ı Kerim 266. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 5 nolu ayeti
" Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. "

Kuran-ı Kerim 268. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 15 nolu ayeti
" Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı. "

Kuran-ı Kerim 273. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 72 nolu ayeti
" Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? "

Kuran-ı Kerim 275. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 81 nolu ayeti
" Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. "

Kuran-ı Kerim 355. sayfasında bulunan,Nur süresinin 45 nolu ayeti
" Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür... Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her şeye kadirdir. "

Kuran-ı Kerim 393. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 73 nolu ayeti
" Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz. "

Kuran-ı Kerim 400. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 44 nolu ayeti
" Allah, gökleri ve yeri hak olarak (yerli yerince) yarattı. Şüphesiz bunda, iman edenler için (Allah'ın varlık ve kudretine) bir nişâne bulunmaktadır. "

Kuran-ı Kerim 410. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 10 nolu ayeti
" O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 25 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara, «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan, mutlaka «Allah...» derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah'a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 434. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 11 nolu ayeti
" Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır. "

Kuran-ı Kerim 448. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 95,96 nolu ayeti
" İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi. "

Kuran-ı Kerim 457. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 5 nolu ayeti
" Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et! O, azîzdir, ve çok bağışlayandır. "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 6 nolu ayeti
" Allah sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 461. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 38 nolu ayeti
" Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, elbette «Allah'tır» derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, O'nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar. "

Kuran-ı Kerim 476. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 10 nolu ayeti
" O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. "

Kuran-ı Kerim 477. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 12 nolu ayeti
" Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir. "

Kuran-ı Kerim 488. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 9 nolu ayeti
" Andolsun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; «Onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı» derler. "

Kuran-ı Kerim 527. sayfasında bulunan,Necm süresinin 45,46 nolu ayeti
" Şurası muhakkak ki (rahime) atıldığında nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 14 nolu ayeti
" Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 15 nolu ayeti
" Cinleri öz ateşten yarattı. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 3 nolu ayeti
" Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. "

Kuran-ı Kerim 584. sayfasında bulunan,Abese süresinin 18 nolu ayeti
" Allah onu neden yarattı? "

Kuran-ı Kerim 584. sayfasında bulunan,Abese süresinin 19 nolu ayeti
" Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. "

Kuran-ı Kerim 597. sayfasında bulunan,Alak süresinin 1,2 nolu ayeti
" Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.