Kuran-ı Kerim'de Yarattık kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Yarattık kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 6 nolu ayeti
" Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları, günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. "

Kuran-ı Kerim 150. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 11 nolu ayeti
" Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem'e secde edin! diye emrettik. İblis'in dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. "

Kuran-ı Kerim 152. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 26 nolu ayeti
" Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi). "

Kuran-ı Kerim 173. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 181 nolu ayeti
" Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur. "

Kuran-ı Kerim 262. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 16 nolu ayeti
" Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik. "

Kuran-ı Kerim 262. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 20 nolu ayeti
" Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık. "

Kuran-ı Kerim 262. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 26 nolu ayeti
" Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. "

Kuran-ı Kerim 265. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 85 nolu ayeti
" Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. "

Kuran-ı Kerim 267. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 13 nolu ayeti
" Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır. "

Kuran-ı Kerim 275. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 81 nolu ayeti
" Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. "

Kuran-ı Kerim 282. sayfasında bulunan,İsra süresinin 12 nolu ayeti
" Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık. "

Kuran-ı Kerim 288. sayfasında bulunan,İsra süresinin 70 nolu ayeti
" Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. "

Kuran-ı Kerim 314. sayfasında bulunan,Taha süresinin 55 nolu ayeti
" Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. "

Kuran-ı Kerim 331. sayfasında bulunan,Hac süresinin 5 nolu ayeti
" Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir. "

Kuran-ı Kerim 341. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 12 nolu ayeti
" Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. "

Kuran-ı Kerim 341. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 17 nolu ayeti
" Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. "

Kuran-ı Kerim 410. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 11 nolu ayeti
" İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kâfirler!) O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 441. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 34 nolu ayeti
" Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. "

Kuran-ı Kerim 442. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 42 nolu ayeti
" Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 71 nolu ayeti
" Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 77 nolu ayeti
" İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş. "

Kuran-ı Kerim 445. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 11 nolu ayeti
" Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. "

Kuran-ı Kerim 450. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 150 nolu ayeti
" Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? "

Kuran-ı Kerim 457. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 4 nolu ayeti
" Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah'tır. "

Kuran-ı Kerim 489. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 16 nolu ayeti
" Yoksa Allah, yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı?! "

Kuran-ı Kerim 496. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 39 nolu ayeti
" Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. "

Kuran-ı Kerim 501. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 3 nolu ayeti
" Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. İnkâr edenler, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. "

Kuran-ı Kerim 516. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 13 nolu ayeti
" Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. "

Kuran-ı Kerim 518. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 16 nolu ayeti
" Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. "

Kuran-ı Kerim 519. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 38 nolu ayeti
" Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. "

Kuran-ı Kerim 521. sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 49 nolu ayeti
" Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 49 nolu ayeti
" Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. "

Kuran-ı Kerim 534. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 35 nolu ayeti
" Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık. "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 57 nolu ayeti
" Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 73 nolu ayeti
" Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. "

Kuran-ı Kerim 568. sayfasında bulunan,Mearic süresinin 39 nolu ayeti
" Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler). "

Kuran-ı Kerim 577. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 2 nolu ayeti
" Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık. "

Kuran-ı Kerim 579. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 28 nolu ayeti
" Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz. "

Kuran-ı Kerim 580. sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 27 nolu ayeti
" Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik. "

Kuran-ı Kerim 581. sayfasında bulunan,Nebe süresinin 8 nolu ayeti
" Sizi çifter çifter yarattık. "

Kuran-ı Kerim 581. sayfasında bulunan,Nebe süresinin 13 nolu ayeti
" (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık. "

Kuran-ı Kerim 593. sayfasında bulunan,Beled süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık. "

Kuran-ı Kerim 596. sayfasında bulunan,Tin süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
" İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.