Kuran-ı Kerim'de Yemin ederim kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Yemin ederim kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 97. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 118 nolu ayeti
" Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: «Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim» demiştir. "

Kuran-ı Kerim 221. sayfasında bulunan,Hud süresinin 7 nolu ayeti
" O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resûlüm!): «Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz» desen, kâfir olanlar derhal «Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir» derler. "

Kuran-ı Kerim 287. sayfasında bulunan,İsra süresinin 62 nolu ayeti
" Dedi ki: «Şu benden üstün kıldığına da bir bak! Yemin ederim ki, eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, pek azı dışında, onun neslini kendime bağlayacağım!» "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 97 nolu ayeti
" Musa: Defol! dedi, artık hayatın boyunca sen: «Bana dokunmayın!» diyeceksin. Ayrıca senin için, kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; sonra da onu parça parça edip denize savuracağız! "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 57 nolu ayeti
" Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım! "

Kuran-ı Kerim 445. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 56,57 nolu ayeti
" «Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi. "

Kuran-ı Kerim 452. sayfasında bulunan,Sad süresinin 1,2 nolu ayeti
" Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 75 nolu ayeti
" Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, "

Kuran-ı Kerim 567. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 38,39 nolu ayeti
" Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, "

Kuran-ı Kerim 569. sayfasında bulunan,Mearic süresinin 40,41 nolu ayeti
" Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. "

Kuran-ı Kerim 576. sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 1 nolu ayeti
" Kıyamet gününe yemin ederim. "

Kuran-ı Kerim 576. sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 2 nolu ayeti
" Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz). "

Kuran-ı Kerim 589. sayfasında bulunan,İnşikak süresinin 16,17,18,19 nolu ayeti
" Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. "

Kuran-ı Kerim 590. sayfasında bulunan,Tarık süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına ) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. "

Kuran-ı Kerim 590. sayfasında bulunan,Tarık süresinin 11,12,13,14,15,16,17 nolu ayeti
" Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, (nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek). "

Kuran-ı Kerim 592. sayfasında bulunan,Fecr süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
" Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi? "

Kuran-ı Kerim 593. sayfasında bulunan,Beled süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık. "

Kuran-ı Kerim 594. sayfasında bulunan,Şems süresinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu ayeti
" Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. "

Kuran-ı Kerim 595. sayfasında bulunan,Leyl süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır. "

Kuran-ı Kerim 595. sayfasında bulunan,Duha süresinin 1,2,3 nolu ayeti
" Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. "

Kuran-ı Kerim 596. sayfasında bulunan,Tin süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
" İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. "

Kuran-ı Kerim 599. sayfasında bulunan,Adiyat süresinin 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu ayeti
" Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. "

Kuran-ı Kerim 601. sayfasında bulunan,Asr süresinin 1,2,3 nolu ayeti
" Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.