Zor kat problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ali ile babasının yaşlarının toplamı 45'dir.Babasının yaşı Ali'nin yaşının 2 katından 6 fazladır.
Ali'nin yaşı kaçtır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 3.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru 3C ve 3A sınıflarında toplam 48 öğrenci vardır.3A sınıfında , 3C sınıfındaki öğrencilerin 2 katından 15 eksik öğrenci vardır.
3C sınıfında kaç öğrenci vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 3.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru Bu akşam seyredilen dizi ile film 105 dakika sürdü.Filmin süresi dizinin süresinin 2 katından 15 dakika fazladır.
Buna göre dizinin süresi kaç dakikadır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 3.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru Bir şiir kitabı ile test kitabın toplam 91 sayfadır.Test kitabı , şiir kitabının 3 katından 5 sayfa eksik sayfadır.
Şiir kitabı kaç sayfadır?
Soruyu cevapla

5. soru Bahçedeki fidenin boyu ile elma ağacının boyunun toplamı 96 cm'dir.Bahçedeki elma ağacı , fidenin 3 katından 8 cm fazla uzunluktadır.
Fidenin boyu kaç cm uzunluğundadır?
Soruyu cevapla

6. soru Evimizin fırına ve okula olan uzaklıkların toplamı 81 m'dir.Evimiz ile okul arası uzaklık fırın ile olan uzaklığın 3 katından 15 m eksiktir.
Evimiz ile fırın arası mesafe kaç metredir?
Soruyu cevapla

7. soru Bir kovadaki su ile su deposundaki suların toplamı 92 litredir.Su deposunda , kovadaki suyun 4 katından 2 L fazla su vardır.
Kovada kaç litre su vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 3.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru İki depoda toplam 71 litre su vardır.İlk depoda , 2. depodaki suyun 5 katından 7 L eksik su vardır.
Buna göre 2. depoda kaç litre su vardır?
Soruyu cevapla

9. soru Bekir ve Osman Ramazanda aileleri için toplam 87 TL fitre vermiştir.Osman , Bekir'in verdiğinin iki katından 30 TL fazla fitre vermiştir.
Bekir ne kadar fitre vermiştir?
Soruyu cevapla

10. soru Sabah ile yatsı namazı yaklaşık toplam 29 dakika sürmektedir.Yatsı namazı sabah namazının 4 katı 6 dakika eksik süre sürmektedir.
Sabah namazı kaç dakika sürmektedir?
Soruyu cevapla

11. soru İsa iki günde toplam 23 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Pazartesi günü okunan sayfa sayısı Salı günü okunan sayfa sayısının 3 katından 5 eksiktir.
Buna göre İsa Salı günü kaç sayfa meal okumuştur?
Soruyu cevapla

12. soru 🏃
Nuh iki günde toplam 34 dakika koşmuştur.Cuma günü koştuğu süre Cumartesi koştuğu sürenin 2 katından 7 dakika daha fazladır.
Buna göre Nuh Cumartesi günü kaç dakika koşmuştur?
Soruyu cevapla

13. soru Bir kırtasiyede kurşun ve tükenmez kalem toplamı 69 dur.Kurşun kalem sayısı , tükenmez kalem sayısının 5 katından 3 eksiktir.
Buna göre kırtasiyede kaç tükenmez kalem vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 3.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

14. soru Evdeki lokum kutusunda fındıklı ve sade lokumlardan oluşan 87 lokum vardır.Fındıklı lokum sayısı sade lokum sayının 3 katından 5 eksiktir.
Buna göre lokum kutusunda kaç tane sade lokum vardır?
Soruyu cevapla

15. soru Türkçe ve matematik sorularından oluşan deneme sınavında toplam 65 soru vardır.Sınavdaki matematik soru sayısı Türkçe soru sayısının 2 katından 8 fazladır.
Buna göre deneme sınavında kaç Türkçe soru vardır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları