Çevre hesaplama

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Üçgen çevresini hesaplama

 • Eşkenar üçgende tüm kenar uzunlukları eşittir.Bu yüzden eşkenar üçgenin çevresi bir kenar uzunluğunun 3 katıdır.
 • İkizkenar üçgende iki kenar uzunlukları eşittir.Bu yüzden ikizkenar üçgenin çevresi eşit uzunluktaki iki kenardan birnin uzunluğunun 2 katı ile eşit olmayan kenar uzunluğunun toplamı ile bulunur.
 • Çeşit üçgende tüm kenar uzunlukları farklıdır.Bu yüzden tüm kenar uzunlukları toplanarak çevre uzunluğu bulunur.

Soru
5.sınıf izometrik kağıt üçgen
İzometrik kağıtta iki nokta arası 5 cm olduğuna göre yukarıdaki üçgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

 • İzometrik kağıt yardımı ile üçgenin tüm kenar uzunluklarının 3 birim olduğu görülür.Bu yüzden üçgen eşkenar üçgendir.
 • 1 birim = 5 cm olduğundan bir kenar uzunluğu 3 x 5 = 15 cm olur.
 • Tüm kenar uzunlukları eşit olduğundan 3 x 15 işlemi ile cevap 45 cm olarak bulunur.

Soru
5.sınıf noktalı kağıtta dik üçgen
Noktalı kağıtta iki nokta arası 4 cm ve |AC| = 28 cm olduğuna göre yukarıdaki üçgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

 • Noktalı kağıt yardımı ile üçgenin iki kenar uzunluğunun 5 birim olduğu görülür.Bu yüzden üçgen ikizkenar üçgendir.
 • 1 birim = 4 cm olduğundan eşit uzunluktaki bir kenar uzunluğu 5 x 4 = 20 cm olur.
 • 20 + 20 + 28 işlemi ile cevap 68 cm olarak bulunur.

Dörtgenlerin çevresini hesaplama

 • Karenin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun dört katıdır.
 • Dikdörtgen , paralelkenar ve eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu iki farklı kenar uzunluğunun toplamının iki katıdır.
 • Yamuğun kenar uzunlukları farklıdır.Bu yüzden tüm kenar uzunluklarının toplanması ile çevre uzunluğu bulunur.

Soru
5.sınıf kareli kağıt dikdörtgen
Kareli kağıtta birimkarelerin bir kenarının uzunluğu 2 cm olduğuna göre yukarıdaki dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı ile dikdörtgenin iki farklı kenar uzunluğu 4 ve 8 birim olarak bulunur.
 • 4 + 8 = 12 ve 2 x 12 işlemi ile çevre uzunluğu 24 birim olarak bulunur.
 • 1 birim = 2 cm olduğundan 24 x 2 işlemi ile de cevap 48 cm olarak bulunur.

Soru
5.sınıf kareli kağıt kare
Kareli kağıtta çizili olan karenin çevre uzunluğu 60 cm olduğuna göre birimkarelerin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı ile karenin bir kenar uzunluğu 5 birim olarak bulunur.
 • 4 x 5 işlemi ile karenin çevre uzunluğu 20 birim olarak bulunur.
 • 60 ÷ 20 işlemi ile de birimkarenin bir kenarının uzunluğu 3 cm olarak bulunur.

Soru
5.sınıf kareli kağıt yamuk
Kareli kağıtta birimkarelerin bir kenarının uzunluğu 8 cm ve |BC| = 40 cm olduğuna göre yamuğun çevre uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı |AB| = 6 birim , |AD| = 5 birim , |DC| = 7 birim olarak bulunur.
 • 6 + 5 + 7 işlemi ile üç kenarın toplam uzunluğu 18 birim olarak bulunur.
 • 1 birim = 8 cm olduğundan 18 x 8 işlemi ile üç kenarın uzunlukları 144 cm olarak bulunur.
 • 144 + 40 işlemi ile de cevap 184 cm olarak bulunur.

Soru
5.sınıf kareli kağıt eşkenar dörtgen
Kareli kağıtta çizili olan eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu 208 cm olduğuna göre birimkarelerin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı ile EF kenarının uzunluğu 4 birim olarak bulunur.
 • Eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları eşit olduğundan 4 x 4 işlemi ile eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu 16 birim olarak bulunur.
 • 208 ÷ 16 işlemi ile de birimkarenin bir kenarının uzunluğu 13 cm olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.