Üçgenler dörtgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenler dörtgenler soruları 1. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 417 doğru , 308 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Kenar sayısı en az olan çokgen üçgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 463 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenler dörtgenler soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 497 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenler dörtgenler soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 409 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Köşegen sayısı en az olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) İkigen B) Üçgen C) Dörtgen D) Beşgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 317 doğru , 251 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenler dörtgenler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen değildir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 180 doğru , 236 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenler dörtgenler soruları 7. sorusunun resmi
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [ÇA] B) [FC] C) [AG] D) [EA] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 260 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenler dörtgenler soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 179 doğru , 225 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenler dörtgenler soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki çokgenin A köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [AB] B) [AC] C) [AD] D) [AE] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 144 doğru , 190 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru üçgenler dörtgenler soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangi çokgen yoktur?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 205 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru üçgenler dörtgenler soruları 12. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 124 doğru , 226 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru üçgenler dörtgenler soruları 13. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İki açısının ölçülerinin toplamı 90o olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dar B) dik C) geniş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru üçgenler dörtgenler soruları 15. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru üçgenler dörtgenler soruları 16. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 115 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru üçgenler dörtgenler soruları 17. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan [AC] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) B B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru üçgenler dörtgenler soruları 18. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,B,C C) B,C,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru üçgenler dörtgenler soruları 19. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,C C) C,B,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru üçgenler dörtgenler soruları 20. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru üçgenler dörtgenler soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.|ED|=50 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir dikdörtgenin her bir açısı 90o'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 142 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru üçgenler dörtgenler soruları 23. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir dikdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve F B) C ve G C) Ç ve F D) Ç ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru üçgenler dörtgenler soruları 24. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil yamuk mudur?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 143 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru üçgenler dörtgenler soruları 26. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru üçgenler dörtgenler soruları 27. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) Ç ve F B) C ve F C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru üçgenler dörtgenler soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki DABC şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) |AB|=|AC| B) |BE|=|ED| C) |BD|=|AC| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Paralelkenarın tüm açılarının ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru üçgenler dörtgenler soruları 30. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru üçgenler dörtgenler soruları 31. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve E B) C ve F C) Ç ve E D) Ç ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru üçgenler dörtgenler soruları 32. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |DE|=50 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru İç açılarının ölçülerinin toplamı 360o olan çokgen hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru üçgenler dörtgenler soruları 34. sorusunun resmi
Yukarıdaki CAB üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru üçgenler dörtgenler soruları 35. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(P) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 105 , 85 , 70 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru üçgenler dörtgenler soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(D)=76o olduğuna göre m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru üçgenler dörtgenler soruları 38. sorusunun resmi
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(N)=138o olduğuna göre m(KML) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru üçgenler dörtgenler soruları 39. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABÇC eşkenar dörtgen , ÇEDB bir karedir.
m(ABÇ)=116o olduğuna göre m(BAD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.