Çarpanlar katlar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a sayısının çarpanı b , katı ise c dir.
Üç sayıda birbirinden farklı ise hangi sayı en küçüktür?
A) a B) b C) c Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 24 sayısı 12 sayısının nesidir? A) Çarpanı B) Katı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 4 katı 16 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 37 sayısının kaç tane doğal sayı çarpanı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 10 sayısı 90 sayısının nesidir? A) Çarpanı B) Katı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8 sayısının 80 dan küçük en büyük katı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 75 sayısının kendisinden küçük en büyük çarpanı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir sayının onlar basamağında 1 , 3 , 5 , 7 veya 9 ve birler basamağında ise A veya B rakamları varsa o sayı dörde kalansız bölünebilir.
Buna göre A + B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 300 den büyük dokuza kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 50 den küçük dörde kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 80m7 sayısının dokuz sayısına kalansız bölünebilmesi m yerine 9 rakamı yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 100 den küçük en büyük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru çarpanlar katlar soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpan ağacında 30 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 30 sayısının asal çarpanı değildir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 60 2 30 2 15 3 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında 60 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre 60 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru çarpanlar katlar soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) 24 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 24 sayısının asal çarpanı değildir?
A) 2 B) 3 C) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru çarpanlar katlar soruları 16. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasına ( bölen listesi ) göre 120 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru çarpanlar katlar soruları 17. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru çarpanlar katlar soruları 18. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre K kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru çarpanlar katlar soruları 19. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre C - B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru çarpanlar katlar soruları 20. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre E - G kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru çarpanlar katlar soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre F - E kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 64 ve 72 sayılarının ortak bölenlerinden değildir? A) 4 B) 8 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 5 sayılarının ortak katlarından değildir? A) 10 B) 15 C) 30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 👦🎾
Tenis antremanı yapan Bekir'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 20 saniye , diğer makine ise 30 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 10:00'da Bekir'e iki makinede top atmıştır.
Aşağıdakilerden hangi saniye sonra iki makine aynı anda Bekir'e top atar ?
A) 60 sn B) 90 sn Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir markette 40 ve 60 kg kütlelerinde iki çuval un bulunmaktadır.
Bu çuvallardaki unlardan eşit kütlelerde un paketleri yapılacaktır.
Yapılacak paketlerden birisinin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 2 kg B) 5 kg C) 10 kg D) 15 kg Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Kısa kenarı 6 cm , uzun kenarı 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşacak karenin bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 48 cm B) 64 cm Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Hasan usta 75 ve 125 m uzunluğundaki iki kablodan eşit uzunlukta kablo parçaları yapacaktır.
Yapılacak parçaların birisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 25 m B) 10 m C) 5 m Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 🚌
İstanbul'dan Ankara'ya 16 , İzmir'e ise 24 dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
Saat 09:00 da Ankara ve İzmir'e otobüs kalkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kadar dakika sonra aynı anda Ankara ve İzmir'e otobüs kalkar ?
A) 32 dakika B) 48 dakika Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 🧓🧕🧒
İki kardeşten Ayşe 5 günde , Ali ise 2 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
Bugün dedelerini ziyaret eden kardeşler aşağıdakilerden hangisi kadar gün sonra aynı günde dedelerini ziyaret edeceklerdir?
A) 10 gün B) 15 gün Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 37 B) 35 C) 31 D) 29 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir asal sayının kaç tane çarpanı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 1 sayısı asal sayı mıdır? A) Asaldır B) Asal değildir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 50 den küçük en büyük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 59 B) 61 C) 63 D) 67 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.