Çarpanlar katlar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a sayısının çarpanı b , katı ise c'dir.
Üç sayıda birbirinden farklı ise hangi sayı en küçüktür?
A) a B) b C) c Cevabını kontrol et

2. soru 24 sayısı 12 sayısının nesidir? A) Çarpanı B) Katı Cevabını kontrol et

3. soru 4 katı 16 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru 37 sayısının kaç tane doğal sayı çarpanı vardır? Cevabını kontrol et

5. soru 10 sayısı 90 sayısının nesidir? A) Çarpanı B) Katı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 8 sayısının 80'dan küçük en büyük katı kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 75 sayısının kendisinden küçük en büyük çarpanı kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru Bir sayının onlar basamağında 1 , 3 , 5 , 7 veya 9 ve birler basamağında ise A veya B rakamları varsa o sayı dörde kalansız bölünebilir.
Buna göre A + B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 300 den büyük dokuza kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 50'den küçük , dörde kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 80m7 sayısının dokuz sayısına kalansız bölünebilmesi m yerine 9 rakamı yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru 100'den küçük en büyük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru 30 2 15 2 3 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında 30 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 30 sayısının asal çarpanı değildir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 15 Cevabını kontrol et

14. soru 60 2 30 2 2 15 2 2 3 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında 60 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre 60 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Cevabını kontrol et

15. soru 24 12 6 3 1 2 2 2 3
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) 24 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 24 sayısının asal çarpanı değildir?
A) 2 B) 3 C) 6 Cevabını kontrol et

16. soru 120 60 30 15 5 1 2 2 2 3 5
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasına ( bölen listesi ) göre 120 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru A B C 1 2 5 13
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A kaçtır?
Cevabını kontrol et

18. soru K L M 3 3 7
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre K kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru E A D A B C 3 3 5 11
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre C - B kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru D E F G 1 3 3 3 7
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre E - G kaçtır?
Cevabını kontrol et

21. soru D E F E G H E G I İ 2 2 3 3 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre F - G kaçtır?
Cevabını kontrol et

22. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 64 ve 72 sayılarının ortak bölenlerinden değildir? A) 4 B) 8 C) 12 Cevabını kontrol et

23. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 5 sayılarının ortak katlarından değildir? A) 10 B) 15 C) 30 Cevabını kontrol et

24. soru 👦🎾
Tenis antremanı yapan Bekir'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 20 saniye , diğer makine ise 30 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 10:00'da Bekir'e iki makinede top atmıştır.
Aşağıdakilerden hangi saniye sonra iki makine aynı anda Bekir'e top atar ?
A) 60 sn B) 90 sn Cevabını kontrol et

25. soru Bir markette 40 ve 60 kg kütlelerinde iki çuval un bulunmaktadır.
Bu çuvallardaki unlardan eşit kütlelerde un paketleri yapılacaktır.
Yapılacak paketlerden birisinin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 2 kg B) 5 kg C) 10 kg D) 15 kg Cevabını kontrol et

26. soru Kısa kenarı 6 cm , uzun kenarı 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşacak karenin bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 48 cm B) 64 cm Cevabını kontrol et

27. soru Hasan usta 75 ve 125 m uzunluğundaki iki kablodan eşit uzunlukta kablo parçaları yapacaktır.
Yapılacak parçaların birisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 25 m B) 10 m C) 5 m Cevabını kontrol et

28. soru 🚌
İstanbul'dan Ankara'ya 16 , İzmir'e ise 24 dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
Saat 09:00'da Ankara ve İzmir'e otobüs kalkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kadar dakika sonra aynı anda Ankara ve İzmir'e otobüs kalkar ?
A) 32 dakika B) 48 dakika Cevabını kontrol et

29. soru 🧓🧕🧒
İki kardeşten Ayşe 5 günde , Ali ise 2 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
Bugün dedelerini ziyaret eden kardeşler aşağıdakilerden hangisi kadar gün sonra aynı günde dedelerini ziyaret edeceklerdir?
A) 10 gün B) 15 gün Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.