Çarpma bölmede verilmeyen öğeyi bulma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir bölme işleminde verilmeyen böleni bulmak için bölünenden varsa kalan çıkarılır sonra bölüm ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 63 x ? = 3024 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru ? ÷ 97 = 758 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 73 526 B) 74 526 C) 75 526 D) 76 526 Cevabını kontrol et

4. soru 7265 ? 86 41
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölen kaçtır?
Cevabını kontrol et

5. soru 57 I II 1938 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) 64 892 B) 65 892 C) 66 892 D) 67 892 Cevabını kontrol et

6. soru 38 I II 1064 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) 26 792 B) 27 792 C) 28 792 D) 29 792 Cevabını kontrol et

7. soru . . . 38 5000 . . . . . . . . .
Yukarıdaki bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 23 550 B) 23 650 C) 23 750 D) 23 850 Cevabını kontrol et

8. soru . . . 45 1230 . . . . . . . . .
Yukarıdaki bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 11 070 B) 12 070 C) 13 070 D) 14 070 Cevabını kontrol et

9. soru 42a 76 2b68 2996
Yukarıdaki toplama işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru a95 39 3555 11b5
Yukarıdaki toplama işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

11. soru Ahmet Ağustos ayında 324 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Meal okuduğu hergünde 12 sayfa okuduğuna göre İsa Ağustos ayında kaç gün meal okumuştur? Cevabını kontrol et

12. soru 🏃
Ahmet Ağustos ayında 25 günde 200 km mesafe koşmuştur.Koştuğu her günde aynı mesafede koştuğuna göre bir günde koştuğu mesafe kaç kilometredir?
Cevabını kontrol et

13. soru Bir su deposundaki suyun üçte biri ile herbiri 3 L alan 5 şişe tamamen doldurulmuştur.Buna göre su doldurmadan önce depoda kaç L su vardı? Cevabını kontrol et

14. soru İlyas bu hafta herbirinde eşit sayıda soru olan 36 testteki tüm soruları çözdü.Bu hafta toplam çözdüğü soru sayısı 576 olduğuna göre bir test kaç sorudan oluşmaktadır? Cevabını kontrol et

15. soru Bünyamin 15 kg , babası ise 75 kg ağırlığındadır.Buna göre Bünyamin'in babasının kütlesi Bünyamin'in kütlesinin kaç katıdır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.