Üçgenler dörtgenler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

2. soru Bir çokgen oluşturabilmek için en az üç doğru parçası gereklidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

5. soru Üçgende kaç tane köşegen vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru
Yukarıdaki şekilde kaç tane altıgen vardır?
Cevabını kontrol et

7. soru Dört tane köşesi olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru A B C Ç D E F G
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [FE] B) [GC] C) [BE] D) [DB] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru C B A
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru K A B C D E F
Yukarıdaki çokgenin K köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [BK] B) [CK] C) [KD] D) [EK] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

12. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Bir dik açılı üçgen ikizkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgene ..... üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

15. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

16. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

17. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

18. soru A B C E D
Noktalı kağıtta bulunan [AB] ile bir dik açılı üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmamalıdır?
A) C B) D C) E Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru A B C D E F
Kareli kağıtta bulunan [AB] ile bir geniş açılı üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) C B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru A B D E C
İzometrik kağıtta bulunan noktalardan aşağıdakilerden hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse bir çeşitkenar üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,E,B C) A,D,B Cevabını kontrol et

21. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et

22. soru Bir dikdörtgenin iki köşegeni dik kesişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru A B F D C Ç E G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir dşkdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve G B) D ve G C) F ve E D) D ve E Cevabını kontrol et

24. soru Yamuğun tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

25. soru Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

26. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

27. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve Ç B) F ve D C) G ve Ç D) G ve D Cevabını kontrol et

28. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir. |BE|=10 cm olduğuna göre |BD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

29. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) [AC]//[BD] B) [AB]//[DC] C) [AD]//[CB] Cevabını kontrol et

30. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

31. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) D ve F B) D ve G C) Ç ve E D) Ç ve G Cevabını kontrol et

32. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |BE|=40 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

33. soru K L M N
Yukarıdaki LNMK şekli bir paralelkenardır.m(MKL)=110o olduğuna göre m(MNL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

34. soru Üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı kaç derecedir? Cevabını kontrol et

35. soru A B C m(A)=33o m(B)=122o m(C)=?
Yukarıdaki ABC üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

36. soru V Y Z
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(Z) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

37. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 90 , 110 , 60 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

38. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(E)=120o olduğuna göre m(D) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

39. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(M)=42o olduğuna göre m(MNL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

40. soru A B C Ç D
Yukarıdaki ABC üçgeni eşkenar üçgen, ÇDCB dörtgeni ise bir karedir.
Buna göre m(CDA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.