Üçgenler dörtgenler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir çokgen oluşturabilmek için en az üç doğru parçası gereklidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Üçgende kaç tane köşegen vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki şekilde kaç tane altıgen vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Dört tane köşesi olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C Ç D E F G
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [FE] B) [GC] C) [BE] D) [DB] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru C B A
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru K A B C D E F
Yukarıdaki çokgenin K köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [BK] B) [CK] C) [KD] D) [EK] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir dik açılı üçgen ikizkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgene ..... üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

Bu soruya 42 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru A B C E D
Noktalı kağıtta bulunan [AB] ile bir dik açılı üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmamalıdır?
A) C B) D C) E Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru A B C D E F
Kareli kağıtta bulunan [AB] ile bir geniş açılı üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) C B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru A B D E C
İzometrik kağıtta bulunan noktalardan aşağıdakilerden hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse bir çeşitkenar üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,E,B C) A,D,B Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir dikdörtgenin iki köşegeni dik kesişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru A B F D C Ç E G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir dikdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve G B) D ve G C) F ve E D) D ve E Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Yamuğun tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 25 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 26 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve Ç B) F ve D C) G ve Ç D) G ve D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir. |BE|=10 cm olduğuna göre |BD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) [AC]//[BD] B) [AB]//[DC] C) [AD]//[CB] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) D ve F B) D ve G C) Ç ve E D) Ç ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |BE|=40 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru K L M N
Yukarıdaki LNMK şekli bir paralelkenardır.m(MKL)=110o olduğuna göre m(MNL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı kaç derecedir? Cevabını kontrol et

Bu soruya 14 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru A B C m(A)=33o m(B)=122o m(C)=?
Yukarıdaki ABC üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru V Y Z
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(Z) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 90 , 110 , 60 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(E)=120o olduğuna göre m(D) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(M)=42o olduğuna göre m(MNL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru A B C Ç D
Yukarıdaki ABC üçgeni eşkenar üçgen, ÇDCB dörtgeni ise bir karedir.
Buna göre m(CDA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.