Üçgenler dörtgenler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

2. soru Bir çokgen oluşturabilmek için en az üç doğru parçası gereklidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla

4. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla

5. soru Üçgende kaç tane köşegen vardır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru
Yukarıdaki şekilde kaç tane altıgen vardır?
Soruyu cevapla

7. soru Dört tane köşesi olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru A B C Ç D E F G
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [FE] B) [GC] C) [BE] D) [DB] Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru C B A
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru K A B C D E F
Yukarıdaki çokgenin K köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [BK] B) [CK] C) [KD] D) [EK] Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

11. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

12. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

13. soru Bir dik açılı üçgen ikizkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

14. soru Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgene ..... üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

15. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

16. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

17. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

18. soru A B C E D
Noktalı kağıtta bulunan [AB] ile bir dik açılı üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmamalıdır?
A) C B) D C) E Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

19. soru A B C D E F
Kareli kağıa bulunan [AB] ile bir geniş açılı üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) C B) D C) E D) F Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

20. soru A B D E C
İzometrik kağıtta bulunan noktalardan aşağıdakilerden hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse bir çeşitkenar üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,E,B C) A,D,B Soruyu cevapla

21. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Soruyu cevapla

22. soru Bir dikdörtgenin iki köşegeni dik kesişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

23. soru A B F D C Ç E G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir dşkdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve G B) D ve G C) F ve E D) D ve E Soruyu cevapla

24. soru Yamuğun tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

25. soru Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

26. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla

27. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve Ç B) F ve D C) G ve Ç D) G ve D Soruyu cevapla

28. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir. |BE|=10 cm olduğuna göre |BD| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

29. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) [AC]//[BD] B) [AB]//[DC] C) [AD]//[CB] Soruyu cevapla

30. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla

31. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) D ve F B) D ve G C) Ç ve E D) Ç ve G Soruyu cevapla

32. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |BE|=40 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

33. soru K L M N
Yukarıdaki LNMK şekli bir paralelkenardır.m(MKL)=110o olduğuna göre m(MNL) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

34. soru Üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı kaç derecedir? Soruyu cevapla

35. soru A B C m(A)=33o m(B)=122o m(C)=?
Yukarıdaki ABC üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

36. soru V Y Z
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(Z) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

37. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 90 , 110 , 60 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

38. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(E)=120o olduğuna göre m(D) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

39. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(M)=42o olduğuna göre m(MNL) kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

40. soru A B C Ç D
Yukarıdaki ABC üçgeni eşkenar üçgen, ÇDCB dörtgeni ise bir karedir.
Buna göre m(CDA) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları