1. sınıf sıvı ölçme

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Standart olmayan sıvı ölçme birimi

Aşağıdaki şekillerde uygun olan standart olmayan sıvı ölçü birimleri

  • Fıçıdaki sıvıyı ölçmek için tencere kullanılabilinir.
  • Tenceredeki sıvıyı ölçmek için tabak kullanılabilinir.
  • Şişedeki sıvıyı ölçme için biberon veya bardak kullanılabilinir.
1.sınıf sınıf ölçme 1

Ölçüm için kullanılacak standart olmayan birim seçiminde nesnenin en az ölçme işlemi ile yapılabilecek nesne olmasına dikkat edilir.Ölçmede amaç karşılaştırma yapmak ise karşılaştırmayı sağlayabilecek en büyük standart olmayan birim seçilmelidir.Uygun olmayan bir birim seçimi ölçme sayısının fazla olmasına veya karşılaştırmanın yanlış olmasına sebep olabilir.Mesele,fıçıdaki sıvı bardakla ölçülebilir.Ama yapılacak ölçüm sayısı fazla olur.Tencere ile yapılacak ölçüm daha az sayıda ölçme ile yapılabilir.

Standart olmayan birimle sıvı ölçme

Standart olmayan birimle sıvı ölçmek için gerekenler sıvının bulunduğu kaptan daha küçük bir kap ve bir boşkaptır.Küçük kap standart olmayan sıvı ölçme birimi olur.Sıvı bu standart olmayan birim kabı ile diğer kaba aktarılır.Kaç kere standart olmayan birim doldurulup boş kaba aktarıldı ise sıvının miktarı o kadar birim olur.

1.sınıf sınıf ölçme 2

Sıvı miktarlarını karşılaştırma

Sıvıları karşılaştırmak için 2 yol vardır?

1) Standart olmayan birimle sıvı ölçme kısmında anlatığı şekilde sıvıları aynı birim cinsinden ölçerek.Ölçme sonucunda bulunan sayısı fazla olan sıvı daha fazladır.

2) Sıvılar aynı büyüklükteki kaplara koyup bu kapları düz bir yere koyarak.Bu durumda sıvının yüksekliği ( seviyesi ) fazla olan sıvı daha fazladır.

1.sınıf sınıf ölçme 3

Üstteki şekildeki 2. kaptaki sıvı daha fazladır.Çünkü kaplar aynıdır.Ama 2. kaptaki sıvının aşağıdan yukarıya uzunluğu ilkine göre daha fazladır.

Sıvı karşılaştırma kelimeleri

Sıvıları karşılaştırırken kullanılacak kelimeler dolu-boş , daha çok-daha az , yarısı doludur.

1.sınıf sınıf ölçme 4

Üstteki şekilde soldan sağa doğru boş , tam dolu ve yarısı dolu kap gösterimi bulunmaktadır.

  1. En fazla sıvı olan kap soldan sağa 2. kap olan DOLU kaptır
  2. En az sıvı olan kap 1. kap olan BOŞ kaptır.
  3. DOLU olan kapta YARIM kaptan daha fazla sıvı vardır.
  4. YARISI dolu olan kapta DOLU kaptaki sıvıdan daha az sıvı vardır.

İlgilenebileceğiniz bazı sayfalar

Sıvı ölçme , 1. sınıf sıvı ölçme testi ,

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.