2. sınıf bölme

Bölme işlemi

Bölme işlemi ,bir nesneler grubunu başka gruplara eşit miktarda paylaştırma veya gruplara eşit miktarda dağıtma ( gruplama ) işlemidir.Eşit miktarda paylaştırmayı ,gruplamayı tekrarlı çıkarma ile sağlayabiliriz.

Bölme işlemi modellenmesi

Not:Aşağıdaki şekiller gerçek değil,modellemedir.Konun anlaşılması için hazırlanmıştır ve gerçek gibi isimlendirlimiştir.Animasyonları görebilmek için en son Chrome'dan sayfayı ziyaret etmelisiniz.

🙌 💁 🤵 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫

Yandaki animasyonda 9 çikolata 3 kişiye paylaştırılmaktadır.Herkese eşit miktarda çikolata vermek için sıra ile birer birer çikolata verilmektedir.Çikolatalar bittiğinde herkese üçer adet çikolata olduğu görülmektedir.Çikolatalardan her defasında kişi sayısı kadar ( 3 tane ) çikolata azaldığına dikkat ediniz.

🐒 🐒 🐒 🐒 🐒 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌

Yandaki animasyonda ise 8 tane muz bir maymuna 2 muz olacak şekilde dağıtılacaktır.Dağıtım sonrasında bir maymuna muz kalmamıştır.8 muz ikişerli olarak 4 maymuna dağıtılabilmektedir.

Bölme işleminin gösterimi

Bölme işlemi 2 şekilde gösterilebilinir.

Bölünen ÷ Bölen = Bölüm

Bölünen Bölen Bölüm

Gruplama , paylaştırma yapılacak olan nesne veya sayıya bölünen denir.Yukarıdaki modellemelerde bölünen muz ve çikolatadır.

Yapılacak tekrarlı çıkarmada devamlı çıkan olarak kullanılan , paylaştırma yapılacak grup sayısını veya bir gruba düşen miktarı belirten sayıdır bölendir.1. modellemede gruplara paylaştırma yapıldığından dolayı bölen kişi sayısı ( grup sayısıdır).2. modellemede her maymuna 2 muz dağıtılmak istendiğinden bölen dağıtılan muz sayısıdır.

Yapılacak tekrarlı çıkarma işleminin sayısına bölüm denir.1. modellemede bilinen kişlere paylaştırma yapıldığından bir kişiye düşen çikolata sayısı alan 3 bölümdür.2. modellemede muz dağıtılan maymun sayısı olan 4 bölümdür.

Yapılacak olan gruplama veya paylaştırmada eşit miktarda yapılamayan nesne sayısına kalan denir.Yukarıdaki modellemelerde bütün çikolatlar kişilere paylaştırılmış , muzlara maymunalara gruplanmış ve başka muz veya çikolata olmadığından kalan sıfırdır.

Bölme işlemi nasıl yapılır

12 ÷ 4 işleminin sonucunu bulabilmek için aşağıdaki çıkarma işlemleri yapılmalıdır.

  1. çıkarma işlemi : 12 - 4 = 8
  2. çıkarma işlemi : 8 - 4 = 4
  3. çıkarma işlemi : 4 - 4 = 0
3. işlemde sonuç sıfır olduğundan dolayı çıkarma işlemi biter.Yapılan çıkarma işlemi sayısı olan 3 , 12 ÷ 4 işleminin sonucudur.

Tekrarlı çıkarma yapmadan bölme işleminin sonucunu kısa yoldan bulabilmek için çarpım tablosu ezberlenmelidir.Yukarıdaki 12 ÷ 4 işleminde 4'ü ne ile çarparsak 12 olur diye kendimize sorup, 4 x 3 'ün 12 olduğunu hatırlarsak cevabın 3 olduğu daha hızlı bulanabilir.

12 4 4 8 4 4 4 0 1 1 1 = 3 12 4 3 12 0

Yandaki ilk gösterimde 12'den devamlı olarak bölen 4 çıkarılmaktadır.Her çıkarma işleminde bölüme 1 eklenmektedir ( turuncular ).12'de 4 ,3 kere çıkabilir.3. çıkarma sonucu 0 olduğundan dolayı çıkarma işlemi bitmiştir.Bölümdekileri topladığımızda da 12 ÷ 4 işlemi sonucunun 3 olduğu bulunmaktadır.

Yandaki ikinci gösterimde ( sağdaki ,kırmızı rakamlar ) ise kısa yoldan yapılan bölme işlemi gösterimi vardır.Çarpım tablosunu ezberlemiş birisi 4 x 3 işlemi sonucunun 12 olduğunu hatırlarsa doğrudan bölüm kısmına 3 yazıp işlemi sonuçlandırabilir.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları