2. sınıf ritmik saymalar

İleri üçer sayma

3 ile başlayıp devamlı olarak son söylenene 3 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemi.

Örnek:

1. olarak 3 söylenir.

2. olarak 3+3 işlemi yapılarak 6 söylenir.

3. olarak 6+3 işlemi yapılarak 9 söylenir.

4. olarak 9+3 işlemi yapılarak 12 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 3 daha fazla olacak şekilde söylenir.

İleri dörder sayma

4 ile başlayıp devamlı olarak son söylenene 4 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemi.

Örnek:

1. olarak 4 söylenir.

2. olarak 4+4 işlemi yapılarak 8 söylenir.

3. olarak 8+4 işlemi yapılarak 12 söylenir.

4. olarak 12+4 işlemi yapılarak 16 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 4 daha fazla olacak şekilde söylenir.

Geriye beşer sayma

Herhangi bir sayıdan başlayıp devamlı olarak son söylenden 5 azaltılarak sonraki sayının bulunduğu sayma işlemi.

Örnek:

1. olarak 75 söylenirse.

2. olarak 75-5 işlemi yapılarak 70 söylenir.

3. olarak 70-5 işlemi yapılarak 65 söylenir.

4. olarak 65-5 işlemi yapılarak 60 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 5 daha az olacak şekilde söylenir.

Geriye onar sayma

Herhangi bir sayıdan başlayıp devamlı olarak son söylenden 10 azaltılarak sonraki sayının bulunduğu sayma işlemi.

Örnek:

1. olarak 90 söylenirse.

2. olarak 90-10 işlemi yapılarak 80 söylenir.

3. olarak 80-10 işlemi yapılarak 70 söylenir.

4. olarak 70-10 işlemi yapılarak 60 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 10 daha az olacak şekilde söylenir.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları