2. sınıf uzunluk ölçme

Standart olmayan birimlerle uzunluk ölçme

Standart olmayan birimlerle de uzunluk ölçme yapmak için birim olarak,ölçümü yapılacak olandan daha küçük bir şekil veya nesne seçilebilir.

💼 🡆 2 şerit 🡆 4 yarım şerit 🡆 8 çeyrek şerit

Yandaki şekilde çanta standart olmayan kağıttan yapılmış şerit ile ölçülmeye çalışılmaktadır.
Tam şeritle ölçüldüğünde çanta 2 şerit uzunluğunda bulunmuştur.
Kağıt şerit ikiye katlandığında yarım şerit oluşur.Yarım şerit ile ölçüm yapıldığında çantanın uzunluğu şekildeki gibi 4 yarım şerit olmaktadır.
Şeriti dörde katlayarak çeyrek şerit yapılabilir.Çeyrek şerit ile de çanta ölçüldüğünde çantanın 8 çeyrek şerit uzunluğundan olduğu bulunur.
Burada dikkat edilmesi gereken konusu birimin ( örnekte şerit ) daha küçük parçalarıyla da uzunluk ölçülebilmesi ve ölçüm sonucundaki sayının fazla olmasına rağmen uzunluğunun aynı olmasıdır.
Sayı olarak 8 en büyüktür ama birimi çeyrek şerit olduğundan dolayı ifade ettiği uzunluk 2 şerit ile aynıdır.

Standart olmayan birimle uzunluk ölçme kareli kağıt ile de olabilir.

Yandaki şekilde yeşil dikdörtgenin uzunluğu 7 birim , kırmızı dikdörtgenin uzunluğu ise 5 birimdir.Eğer şekilden bu uzunlukları tespit edemiyorsanız,saymanız gerekenleri görmek için

Standart uzunluk ölçme birimleri

Standart uzunluk ölçü birimleri metre ve santimetredir.

Metre kısaca m , santimetre ise kısaca cm ile gösterilir.

Standart uzunluk ölçme araçları ise metre,cetvel,mezura vb.dir.Bunların ortak özellikleri üzerindeki iki çizgi arası uzaklığın standart uzunluk ölçü biriminden olmasıdır.Her ardışık iki çizgi arasındaki uzunluk aynıdır.

Uzunlukları standart araçlar kullanarak ölçme

Aşağıdaki şekilde 1 metrelik cetvel modeli bulunmaktadır.Bu cetvel modeli ile bir defada 1 metreye kadar uzunluk ölçülebilir.Cetveldeki iki çizgi arasındaki uzunluk 10 santimetre olarak modellenmiştir.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 🐈 👞 Cetvel

Yandaki şekilde kedinin boyunu ölçmek için , ölçmeye kedinin burnundan ( kedinin soldaki en uç yeri ) başlanır ve ölçme kedinin kuyruğunda biter.Bu iki noktadaki kırmızı dikey çizgiler hayalidir.Bu kırmızı çizgilerin cetvelde değidiği yerlerden uzunluk hesaplanır.Hesaplama soldan sağa doğru yapılır.Ölçülenin başlangıç noktası 0 ise ,bitiş noktasındaki sayı ölçülenin uzunluğunu verir.Şekilde kedinin başlangıç noktası 0 ve bitiş noktası 30 olduğundan dolayı kedinin uzunluğu 30 cm ( santimetre ) olarak ölçülür.

Cetvelin her noktasının arasındaki mesafe STANDART olduğundan dolayı ölçme cetveldeki 0 harici herhangi bir noktadan da başlayabilir.Bu durumda kolay yoldan uzunluk hesaplaması için bitiş noktasındaki sayıdan başlangıç noktasındaki sayı çıkarılır.Şekildeki ayakkabının 20 cm. ( santimetre ) olduğu anlaşılmaktadır.Bu sonuca bitiş noktası-başlangıç noktası yani 60-40 işlemi ile ulaşılır.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları