2. sınıf bölme

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Bölme işlemi

Bölme işlemi , bir nesneler grubunu başka gruplara eşit miktarda paylaştırma veya gruplara eşit miktarda dağıtma ( gruplama ) işlemidir.Eşit miktarda paylaştırmayı , gruplamayı tekrarlı çıkarma ile sağlayabiliriz.

Bölme işlemi modellenmesi

🙌 💁 🤵 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫 🍫
 • Yukarıdaki animasyonda 9 çikolata 3 kişiye paylaştırılmaktadır.
 • Herkese eşit miktarda çikolata vermek için sıra ile birer birer çikolata verilmektedir.
 • Çikolatalar bittiğinde herkese üçer adet çikolata olduğu görülmektedir.
 • Çikolatalardan her defasında kişi sayısı kadar ( 3 tane ) çikolata azaldığına dikkat ediniz.
🐒 🐒 🐒 🐒 🐒 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌
 • Yukarıdaki animasyonda ise 8 muz bir maymuna 2 muz olacak şekilde dağıtılacaktır ( gruplanma ).
 • Dağıtım sonrasında bir maymuna muz kalmamıştır.
 • 8 muz ikişerli olarak 4 maymuna dağıtılabilmektedir.

Bölme işleminin gösterimi

Bölme işlemi 2 şekilde gösterilir.

Bölünen ÷ Bölen = Bölüm

2.sınıf bölme 1
 • Gruplama , paylaştırma yapılacak olan nesne veya sayıya bölünen denir.Yukarıdaki modellemelerde bölünen muz ve çikolatadır.
 • Yapılacak tekrarlı çıkarmada devamlı çıkan olarak kullanılan , paylaştırma yapılacak grup sayısını veya bir gruba düşen miktarı belirten sayıdır bölendir.
  • 1. modellemede bölen kişi sayısıdır.
  • 2. modellemede her maymuna 2 muz dağıtılmak istendiğinden bölen dağıtılan muz sayısıdır.
 • Yapılacak tekrarlı çıkarma işleminin sayısına bölüm denir.
  • 1. modellemede bölüm bir kişiye düşen çikolata sayısı olan 3 dür.
  • 2. modellemede muz dağıtılan maymun sayısı olan 4 bölümdür.

Bölme işlemi nasıl yapılır

12 ÷ 4 işleminin sonucunu bulabilmek için aşağıdaki çıkarma işlemleri yapılmalıdır.

 1. çıkarma işlemi : 12 - 4 = 8
 2. çıkarma işlemi : 8 - 4 = 4
 3. çıkarma işlemi : 4 - 4 = 0
3. işlemde sonuç sıfır olduğundan dolayı çıkarma işlemi biter.Yapılan çıkarma işlemi sayısı olan 3 bölme işleminin sonucudur.

2.sınıf bölme 2
 • Üstteki ilk gösterimde 12 den devamlı olarak bölen 4 çıkarılmaktadır.
 • Her çıkarma işleminde bölüme 1 eklenmektedir ( turuncular ).
 • 12 den 4 , 3 defa çıkabilir. 3. çıkarma sonucu 0 olduğundan dolayı çıkarma işlemi bitmiştir.
 • Üstteki 2. gösterimde ( kırmızı rakamlılar ) ise kısa yoldan yapılan bölme işlemi gösterimi vardır.
 • Çarpım tablosunu ezberlemiş birisi 4 x 3 işlemi sonucunun 12 olduğunu hatırlarsa tekrarlı çıkarma yapmadan doğrudan bölüm kısmına 3 yazıp işlemi sonuçlandırabilir.

2 problem ve çözümü

Soru

3 katlı bir binada 18 daire vardır.Her katta eşit sayıda daire varsa bir katta kaç daire vardır?

Çözümü

Her katta eşit miktarda daire olduğundan 18 ÷ 3 işlemi ile sorunun cevabı 6 olarak bulunur.

Soru

Kitaplıkta bulunan 6 kitap her rafta 2 kitap olacak şekilde konulmuştur.Buna göre kitaplıkta kaç raf vardır?

Çözümü

Her rafta 2 tane kitap olduğundan 6 ÷ 2 işlemi ile sorunun cevabı 3 olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.