4. sınıf basamak

ÖNEMLİ NOT:Bir sayının basamak değeri olmaz.Bir sayıdaki rakamların basamak değeri olur

Otomatik basamak , basamak değeri ve bölük belirleyici

Aşağıdaki kutuya en fazla 6 basamaklı sayı yazın
Yazılan kısmın aşağısındaki kısımda görülen sayıdaki bir rakamı tıklayınca basamak bilgilerini görebilirsiniz.

 • Girilen sayı ? basamaklı bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? basamağındadır.
 • Seçilen rakamın basamak değeri = ?
 • Girilen sayı ? bölüklü bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? bölüğündedir.

En fazla 9 basamaklı sayıların basamak , basamak değeri belirleyicisi için 5. sınıf doğal sayılar sayfalarına bakabilirsiniz.

Bilinmesi gereken kavramlar

 1. Birlik : Sayılan bir şeyden 1 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 2. Onluk : Sayılan bir şeyden 10 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 3. Yüzlük : Sayılan bir şeyden 100 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 4. Binlik : Sayılan bir şeyden 1000 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 5. Birler bölüğü : Bir sayının birler , onlar ve yüzler basamaklarındaki rakamların oluşturduğu grubun adıdır.
 6. Binler bölüğü : Bir sayının binler , onbinler ve yüzbinler basamaklarındaki rakamların oluşturduğu grubun adıdır.

2137 sayısında 2 tane binlik , 1 tane yüzlük , 3 tane onluk ve 7 tane birlik bulunur.

4381 sayısında 4 tane binlik , 3 tane yüzlük , 8 tane onluk ve 1 birlik bulunur.

8472 sayısında 8 tane binlik , 4 tane yüzlük , 7 tane onluk ve 2 birlik bulunurr.

9183 sayısında 9 tane binlik , 1 tane yüzlük , 8 tane onluk ve 3 birlik bulunur.

5618 sayısında 5 tane binlik , 6 tane yüzlük , 1 tane onluk ve 8 birlik bulunur.

7634 sayısının birler bölüğünde 6 , 3 ve 4 rakamları bulunmaktadır.

83567 sayısının birler bölüğünde 5 , 6 ve 7 rakamları bulunmaktadır.

96211 sayısının binler bölüğünde 9 ve 6 rakamları bulunmaktadır.

735678 sayısının binler bölüğünde 7 , 3 ve 5 rakamları bulunmaktadır.

Birler basamağı

Bir sayıdaki sağdan sola doğru ilk rakamın bulunduğu yer birler basamağıdır.Birler basamağındaki rakam birliklerin sayısını vermektedir.Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakam ile aynıdır.

15 sayısının birler basamağındaki rakam 5'dir ve bu sayıda 5 tane birlik vardır.5'in basamak değeri 5'dir.

53 sayısında birler basamağındaki rakam 3'dür ve bu sayıda 3 tane birlik vardır.3'ün basamak değeri 3'tür.

Onlar basamağı

Sağdan sola doğru bir sayıdaki 2. rakamın bulunduğu yer onlar basamağıdır.Onlar basamağındaki rakam onlukların sayısını vermektedir.Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 10 katıdır.

18 sayısının onlar basamağındaki rakam 1'dir ve bu sayıda 1 onluk vardır.1'in basamak değeri 10'dur.

59 sayısının onlar basamağındaki rakam 5'dür ve bu sayıda 5 onluk vardır.5'in basamak değeri 50'dir.

Yüzler basamağı

Bir sayıdaki sağdan sola doğru 3. rakamın bulunduğu yer yüzler basamağıdır.Yüzler basamağındaki rakam yüzlüklerin sayısını vermektedir.Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 100 katıdır.

259 sayısının yüzler basamağındaki rakam 2'dir ve bu sayıda 2 yüzlük vardır.2'nin basamak değeri 200'dür.

934 sayısının yüzler basamağındaki rakam 9'dur ve bu sayıda 9 yüzlük vardır.9'un basamak değeri 900'dür

Binler basamağı

Bir sayıdaki sağdan sola doğru 4. rakamın bulunduğu yer binler basamağıdır.Binler basamağındaki rakam binliklerin sayısını vermektedir.Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 1000 katıdır.

1500 sayısının binler basamağındaki rakam 1'dir ve bu sayıda 1 tane binler vardır.1'in basamak değeri 1000'dir.

5300 sayısında binler basamağındaki rakam 5'dir ve bu sayıda 5 tane binler vardır.5'ün basamak değeri 5000'dir.

2 yüzlük 1 binlik 3 onluk 5 birlik 200 1000 30 5 1235

Yandaki şekilde küp modellerinden sayıyı tespit aşamaları bulunmaktadır.Küp modelleri ilk önce binlik gruplara ayrılır.Kalanlar yüzlük gruplara ayrılır.Kalanlar onluk gruplara ayrılır.Onluk gruplar dışında kalan küplerde birlik olur.Binliklerin adedi 1 , yüzlüklerin adedi 2 , onlukların adeti 3 ,birliklerin adeti ise 5 olarak bulunur.1 binlik 1000, 2 yüzlük 200 , 3 onluk 30 , 5 birlikte 5 sayısına eşittir.1000 , 200 , 30 ve 5 toplanınca 1235 sayısına ulaşılır.

Basamak değeri

Bir sayıda her rakam bulunduğu basamağa göre bir değer alır.

 1. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri rakam ile aynıdır.
 2. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 10 katıdır.
 3. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 100 katıdır.
 4. Binler basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 1000 katıdır.
1329 Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı 🢃 🢃 🢃 3 yüzlük 2 onluk 9 birlik 🢃 🢃 🢃 300 20 4 Binler basamağı 🢃 1 binlik 🢃 1000

Yandaki şekilde 329 sayısındaki rakamların basamak değerlerine ulaşma aşamaları bulunmaktadır.
İlk önce rakamların basamak isimleri tespit edilir.3 yüzler ,2 onlar , 9 ise birler basamağındadır.
Yüzler basamağındaki kadar yüzlük olacağından 3 yüzlük , onlar basamağındaki rakam kadar onluk olacağından 2 onluk , birler basamağındaki kadar da birlik olacağından 9 birlik ikinci aşamada belirlenir.
Son aşamada da grupların kaç adet içerdiği belirtilmiştir.

 • Yüzlük 100 adeti temsil ettiğinden ,yüzler basamağındaki 3 rakamı 300 adeti,
 • onluk 10 adeti temsil ettiğinden onlar basamağındaki 2 rakamı 20 adeti,
 • birlik 1 adet temsil ettiğinden birler basamağındaki 9 rakamı 9 adeti
temsil eder.Bu temsil edilenler o basamağın basamak değeri olur.
En altta da küp modelleri ile basamaklar görsel hale getirilmiştir.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları