4. sınıf kesirler soruları 3

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıdaki modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 312 B) 4 C) 44 D) 42 Cevabını kontrol et

2. soru 1 2 3
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır?
A) 26 B) 166 C) 25 D) 165 Cevabını kontrol et

3. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır?
A) 12 B) 4 C) 3 D) 312 Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıdaki modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 B) 55 C) 92 D) 52 Cevabını kontrol et

5. soru
Yukarıda modelleri olan aşağıdaki birim kesirlerden hangisi daha büyüktür?
A) 120 B) 110 Cevabını kontrol et

6. soru Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 116 B) 117 Cevabını kontrol et

7. soru 📿 📿 📿 📿 📿 📿 📿 📿 📿 📿
Yukarıdaki 10 adet tesbihin 35'ü kaç tesbihtir?
Cevabını kontrol et

8. soru 280 kilogram kömürün 58 i kaç kilogramdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Havuzdaki 870 litre suyun 23'si kaç litredir? Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür? A) 35 B) 25 C) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 14 18 13181218
Yukarıdaki soru işaretleri yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Payı paydasından küçük olan kesire bileşik kesir denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru 6 5 16 kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Altı tam on altıda beş B) Altı tam beş bölü on altı C) Altı tam beşte on altı Cevabını kontrol et

14. soru
Yukarıdaki modellenen kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru
Yukarıdaki modellenen kesir abc olduğuna göre a+b+c kaçtır?
Cevabını kontrol et

16. soru
Yukarıdaki modellenen kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

17. soru Ahmet Ekim ayında toplam 540 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ekim ayının ilk haftasında Ekim ayında okunan sayfanın 212'si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayının ilk haftasında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et

18. soru 🏃
Yunus Aralık ayında toplam 198 km koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1218'i kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf Aralık ayında kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et

19. soru Bir aşçı 972 TL tutarında et ve et tutarının 69 sı kadar tutarda sebze almıştır.
Buna göre aşçı kaç TL tutarında sebze almıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru 0 1 2 3
Yukarıdaki sayı doğrusunda turuncu ve yeşil üçgenlerle gösterilen kesirlerden hangisi daha büyüktür?
A) yeşil B) turuncu Cevabını kontrol et

21. soru ?
Yukarıdaki iki kesir modeli arasındaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

22. soru ?
Yukarıdaki iki kesir modeli arasındaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.