5. sınıf doğal sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayıdaki rakamların sayı değeri bulunduğu basamağa göre değişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 231 465 978 sayısının on binler basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru 1A7 sayısının rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı 137 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru 1.adım 2.adım 3.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 15. adımda kaç tane mavi üçgen vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 1.adım 2.adım 3.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 5. adımda kaç tane üçgen vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Yahya'ya bayramda ziyarete gittiği ilk gittiği akrabası 50 TL verdi.Ondan sonra gittiklerinden her biri ise 10 TL verdi.
Buna göre Yahya 5. ziyaret sonunda ne kadar para almıştır?
Cevabını kontrol et

7. soru Kasap Hasan işe başladıktan sonra bir saatte 17 kg tavuk satmıştır.Bu saatten sonra her saatte 10 kg tavuk sattığına göre Hasan 5. saat sonunda kaç kilo tavuk satmış olur? Cevabını kontrol et

8. soru 95'den başlayarak beşer beşer azalan bir sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

9. soru 12'den başlayarak üçer üçer artan bir sayı örüntüsünün 4. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

10. soru 17 , 19 , 21 , 23 , 25 ... sayı örüntüsünün 3. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

11. soru 91 , 88 , 85 , 82 , 79 ... sayı örüntüsünün 4. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

12. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 1 , 5 ve 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük sekiz basamaklı sayı hangisidir? A) 77 777 715 B) 77 777 751 C) 777 777 751 D) 777 777 715 Cevabını kontrol et

13. soru 573 962 184 sayısının yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? A) 900 000 B) 9 C) 900 000 000 D) 90 000 000 Cevabını kontrol et

14. soru 8 635 974 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? A) 8 000 000 B) 8 C) 6 D) 600 000 Cevabını kontrol et

15. soru 357 951 468 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

16. soru 654 789 321 sayısının yüz milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

17. soru Yedi basamaklı bir sayının soldan ilk rakamı hangi basamaktadır? A) Yüz milyonlar B) On milyonlar C) Milyonlar D) Yüz binler Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru Altı basamaklı bir sayının soldan ilk rakamı hangi basamaktadır? A) Yüz milyonlar B) On milyonlar C) Milyonlar D) Yüz binler Cevabını kontrol et

19. soru Dokuz basamaklı bir sayının soldan 2. rakamı hangi basamaktadır? A) Yüz milyonlar B) On milyonlar C) Milyonlar D) Yüz binler Cevabını kontrol et

20. soru 27 631 251 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? A) 276 B) 270 C) 27 Cevabını kontrol et

21. soru 749 541 318 sayısının binler bölüğündeki rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? A) 318 B) 541 C) 749 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru Sekiz yüz on milyon yüz bin yüz
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 810 000 100 B) 810 010 100 C) 810 100 000 D) 810 100 100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru Bir milyon yüz bin doksan
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 010 090 B) 1 100 090 C) 1 100 900 D) 1 010 900 Cevabını kontrol et

24. soru Sekiz yüz dokuz milyon beş bin yüz
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 809 005 000 B) 809 050 000 C) 809 500 000 D) 809 000 500 Cevabını kontrol et

25. soru Doksan beş milyon yirmi bin iki
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 95 020 020 B) 95 020 002 C) 95 020 200 D) 95 002 020 Cevabını kontrol et

26. soru 754 900 500 sayısında kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et

27. soru 3 bölüklü bir sayı en az kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

28. soru 7 248 500 sayısının milyonlar bölüğündeki rakam veya rakamları aralarında boşluk olmadan yazınız? Cevabını kontrol et

29. soru 357 951 654 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru Yüz milyonlar basamağında 3 olan hangisidir? A) 130 000 000 B) 250 300 000 C) 350 000 000 D) 753 000 000 Cevabını kontrol et

31. soru Soldan 4. rakamı yüz binler basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

32. soru En soldaki rakamı yüz milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

33. soru 927 342 247 sayısının milyonlar ve on binler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

34. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 1 ve 6 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük yedi basamaklı sayının milyonlar ve yüz binler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

35. soru 785 356 439 sayısının on milyonlar ve yüzler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru 182 500 000 sayısındaki 2 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 200 000 B) 2 000 000 C) 20 000 000 D) 200 000 000 Cevabını kontrol et

37. soru 271 825 000 sayısındaki 2 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 200 000 B) 2 000 000 C) 20 000 000 D) 200 000 000 Cevabını kontrol et

38. soru 438 500 000 sayısındaki 3 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 300 000 B) 3 000 000 C) 30 000 000 D) 300 000 000 Cevabını kontrol et

39. soru 734 250 270 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? A) 200 000 B) 4 000 000 C) 30 000 000 D) 700 000 000 Cevabını kontrol et

40. soru 187 253 659 sayısındaki basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

41. soru 27 341 785 sayısındaki basamak değeri en az olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

42. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 7. adımındaki şekilde toplam kaç çizgi vardır?
Cevabını kontrol et

43. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 6. adımında kaç daire vardır?
Cevabını kontrol et

44. soru Mümin ilk gün 5 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuş ve takip eden günlerde önceki günden 2 sayfa fazla okumuştur.
Buna göre Mümin 6.günde kaç sayfa Kuranı Kerim meali okumuştur?
Cevabını kontrol et

45. soru İsa her gün bir önceki günden 4 soru fazla çözmüştür.
İsa ilk gün 11 soru çözdüğüne göre 8. günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et

46. soru Kumbarasında 23 TL olan Ali kumbarasına her hafta 5 TL atmaya karar vermiştir.Buna göre kumbaradaki para hangi hafta sonunda 70 TL yi geçer? Cevabını kontrol et

47. soru Okul sahasında koşmakta olan Ömer ilk dakika sonunda 295 metre , sonraki dakikalarda ise bir dakikada koştuğu mesafe devamlı 10'ar metre azalmıştır.
Buna göre Ömer hangi dakikada 250 metreden daha az koşmaya başlamıştır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.