5. sınıf doğal sayılar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayıdaki 0 dan farklı rakamların basamak değeri bulunduğu basamağa göre değişmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 521 324 750 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 342 531 967 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5A3 sayısının rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı 588 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 6. adımda kaç tane sarı üçgen vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 10. adımda kaç tane kare vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Firdevs araba ile 1 saatte 100 km yol aldı.Ondan sonraki saatlerde ise devamlı olarak 75 km yol almıştır.
Buna göre Firdevs 4. saat sonunda ne kadar yol almış olur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Boyacı Hüseyin usta ilk saatte 28 m2 duvar boyamıştır.Daha sonra ise her saatte 20 m2 duvar boyamıştır.
Buna göre Hüseyin usta 5. saat sonunda toplam kaç m2 duvar boyamış olur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 42 den başlayarak dörder dörder artan bir sayı örüntüsünün 4. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 112 den başlayarak ikişer ikişer azalan bir sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 7 , 17, 24 , 31 , 38 ... sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5 , 9 , 13 , 17 , 21 ... sayı örüntüsünün 3. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 0 , 6 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük dokuz basamaklı sayı hangisidir? A) 666 666 602 B) 666 666 620 C) 602 000 000 D) 620 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 635 421 879 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 564 987 321 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? A) 6 000 000 B) 80 000 C) 60 000 000 D) 8 00 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 742 853 961 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 854 756 983 sayısının milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 951 250 006 sayısının binler bölüğündeki rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? A) 006 B) 250 C) 951 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 684 153 426 sayısının birler bölüğündeki rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? A) 153 B) 426 C) 864 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Doksan bir milyon altmış bin on
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 91 060 000 B) 91 006 001 C) 91 006 010 D) 91 060 010 Cevabını kontrol et

Bu soruya 42 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Üç yüz milyon bin beş yüz
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 300 000 500 B) 300 001 500 C) 300 000 150 D) 300 001 050 Cevabını kontrol et

Bu soruya 27 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Yetmiş milyon on bin bir
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70 010 001 B) 70 010 000 C) 70 010 010 D) 70 001 001 Cevabını kontrol et

Bu soruya 38 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Beş milyon altı yüz bin üç yüz bir
Yukarıda okunuşu yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 600 301 B) 5 000 301 C) 5 060 031 D) 5 600 031 Cevabını kontrol et

Bu soruya 40 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 28 350 000 sayısında kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 9 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 87 489 357 sayısının birler bölüğündeki rakam veya rakamları aralarında boşluk olmadan yazınız? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 275 358 632 sayısının birler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Milyonlar basamağında 3 olan hangisidir? A) 130 000 000 B) 250 300 000 C) 350 000 000 D) 753 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 8 basamaklı bir sayının en solundaki rakam hangi basamaktadır? A) Yüz binler B) Milyonlar C) On milyonlar D) Yüz milyonlar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 375 712 874 sayısının on milyonlar ve yüzler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük sekiz basamaklı sayının on milyonlar ve milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 785 356 439 sayısının on milyonlar ve birler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 217 825 000 sayısındaki 7 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 700 000 B) 7 000 000 C) 70 000 000 D) 700 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 385 400 000 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 400 000 B) 4 000 000 C) 40 000 000 D) 400 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 749 000 000 sayısındaki 7 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 700 000 B) 7 000 000 C) 70 000 000 D) 700 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 734 250 270 sayısının on milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? A) 300 000 B) 500 000 C) 30 000 000 D) 50 000 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru 187 253 659 sayısındaki basamak değeri en az olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 27 341 789 sayısındaki basamak değeri en yüksek olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 39. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 6. adımındaki şekilde toplam kaç çizgi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 5 sınıf doğal sayılar testi 40. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 7. adımında kaç daire vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Mümin ilk gün 5 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuş ve takip eden günlerde önceki günden 3 sayfa fazla okumuştur.
Buna göre Mümin 6.günde kaç sayfa Kuranı Kerim meali okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru İsa her gün bir önceki günden 4 soru fazla çözmüştür.
İsa ilk gün 11 soru çözdüğüne göre 7. günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Kumbarasında 22 TL olan Ali kumbarasına her hafta 7 TL atmaya karar vermiştir.Buna göre kumbaradaki para hangi hafta sonunda 70 TL yi geçer? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Okul sahasında koşmakta olan Ömer ilk dakika sonunda 260 metre , sonraki dakikalarda ise devamlı dakikada 150 şer metre koşmuştur.
Dakikaları tamamlamadan koşmayı bitirmeyen Ömer , 1 km den fazla koşmak için en az kaç dakika koşmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.