5. sınıf kesirler soruları 3

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 8 12 kesrini 4 ile genişletilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 23 B) 3248 Cevabını kontrol et

2. soru 3 5 7 tam sayılı kesrinin bileşik kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 87 B) 267 C) 227 D) 387 Cevabını kontrol et

3. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 14 B) 12 C) 4 D) 2 Cevabını kontrol et

4. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en büyüktür? A) 618 B) 415 C) 919 D) 1725 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 6 + 35 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 635 B) 95 Cevabını kontrol et

6. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 5 B) 214 Cevabını kontrol et

7. soru Bir kesiri genişletirsek kesirin değeri ....
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Artar B) Azalır C) Değişmez Cevabını kontrol et

8. soru 3 4 58
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et

9. soru Su deposundaki 420 litre suyun 1521 i kaç litredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Babamın haftalık çalışmasının 49'ü 20 saattir.Buna göre babam haftalık ne kadar çalışmaktadır? Cevabını kontrol et

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

13. soru Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken tam sayı ile payda çarpılır ve çarpım pay ile toplanırsa bileşik kesrin payı bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru 5 + 1 2 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru 2 2 6 = a 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 14 6 = a b 6 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru 3 doğal sayısı 31 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru 76 5 ? 15 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

19. soru 6 > a3 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 3 < a < 4 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 175 B) 185 C) 195 D) 205 Cevabını kontrol et

21. soru 6 9 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

22. soru Bir bütünün aynı miktarlarını gösteren kesirlere denk kesir denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

23. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru 3 7 kesri hangi doğal sayı ile genişletilirse 1842 kesiri elde edilir? Cevabını kontrol et

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 27 B) 26 Cevabını kontrol et

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 73 B) 4118 Cevabını kontrol et

27. soru 24 42 ? 4 7 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

28. soru 2 5 > a 40 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru 5 3 , 9 6 , 21 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 2112 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

30. soru 19 16 < a 4 < 63 16 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

31. soru Ahmet 2017 yılında toplam 2500 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında 2017'de toplam okunan sayfanın 425'si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et

32. soru 🏃
Yusuf bugün 6600 m koştu.Yusuf'un koştuğu mesafe , Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadardır.
Buna göre Yunus bugün kaç m koşmuştur?
Cevabını kontrol et

33. soru Fabrikanın aşçısı yapacağı yemek için 2592 TL tutarında et almıştır.Aşçı ayrıca etin tutarının 38'ü kadar tutarda sebze almıştır.
Buna göre aşçı kaç TL tutarında sebze almıştır?
Cevabını kontrol et

34. soru Bünyamin Kasım ayında toplam 684 Türkçe sorusu çözmüştür.Çözülen Türkçe soru sayısı matematik soru sayısının 914'u kadardır.
Buna göre Bünyamin Kasım ayında kaç matematik sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.