5. sınıf kesirler testi 5

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 14 B) 12 C) 4 D) 2 Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en büyüktür? A) 916 B) 1127 C) 614 D) 412 Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 428 B) 6 Cevabını kontrol et

4. soru 9 12 kesrinin 3 ile sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 34 B) 2736 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 2 10 1 5
Yukarıdaki modellemede soldaki kesirden sağdaki kesiri elde etmek için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadeleştirme B) Genişletme Cevabını kontrol et

6. soru 3 8 1024
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 44 litrelik deposu olan bir arabanın deposunun 911'u doludur.Buna göre arabanın deposunda kaç litre benzin vardır? Cevabını kontrol et

8. soru Bir ayakkabının fiyatının 58 i 120 TL ise bu ayakkabının fiyatı ne kadardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 3 7 57
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 3 + 57 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 357 B) 87 Cevabını kontrol et

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

13. soru Tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirirken tam sayı ile pay çarpılır ve çarpım payda ile toplanırsa bileşik kesrin payı bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru 1 + 4 7 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru 5 2 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 17 3 = a b 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru 8 doğal sayısı 81 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru 7 ? 203 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

19. soru 9 > a4 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 2 < a < 3 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 125 B) 135 C) 145 D) 155 Cevabını kontrol et

21. soru 12 18 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

22. soru Bir kesir sadeleştirilirse denk kesir elde edilmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

23. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru 15 25 kesri hangi doğal sayı ile sadeleştirilirse 35 kesiri elde edilir? Cevabını kontrol et

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 45 B) 46 Cevabını kontrol et

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 23 B) 1524 Cevabını kontrol et

27. soru 4 9 ? 17 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

28. soru 2 3 > a 21 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru 9 6 , 5 3 , 15 12 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 1512 Cevabını kontrol et

30. soru 23 8 > a 16 > 5 8 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

31. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 243 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017'de toplam okunan sayfanın 325'ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017'de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

32. soru 🏃
Yunus bugün 7480 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et

33. soru Davut fazla yakıt yaktığından eski arabasını değiştirdi.Yeni arabası bir depo benzinle 960 km yol gidebilmektedir.Eski arabası ise aynı miktardaki benzinle yeni arabasının gittiği yolun 1720'si kadar yol gidebilmektedir.
Buna göre Davut'un eski arabası bir depo ile kaç km yol gidebiliyordu?
Cevabını kontrol et

34. soru Fabrikanın aşçısı yapacağı yemek için 3525 TL tutarında sebze almıştır.Alınan sebzenin tutarı aldığı etin tutarının 35'ü kadardır.
Buna göre aşçı kaç TL tutarında et almıştır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.