5. sınıf ondalık gösterim soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Geçen süre : 0 dk : 0 sn

1. soru
4,02 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? dört tam onda iki dört tam yüzde iki dört tam binde iki
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

2. soru
Okunuşu "altı tam onda sekiz" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 6,08 6,008 6,8 68
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

3. soru

Yukarıda modellenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
0,24 2,004 2,04 2,4
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

4. soru
Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
0,036 0,36 1,036 1,36
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

5. soru
Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
0,019 1,019 1,9 1,19
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

6. soru
3 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 10,3 0,3 3,10 0,03
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

7. soru
8 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,8 8,100 0,08 1,8
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

8. soru
2 92 1000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 292 29,2 2,92 2,092
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

9. soru
5 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 10,5 0,5 5,10 0,05
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

10. soru
27,078 sayısının tam kısmı aşağıdakilerden hangisidir? 27 078
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

11. soru
Ondalık gösterimde virgülün sağındaki üçüncü rakam binde birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
Doğru Yanlış
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

12. soru
Ondalık gösterimde virgülün solundaki ilk rakam onda birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
Doğru Yanlış
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

13. soru
96,87 sayısının onda birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

14. soru
319,57 sayısının yüzler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

15. soru
15,369 sayısının binde birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

16. soru
5,148 sayısının yüzde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 0,04 0,4 400 0,004
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

17. soru
47,15 sayısının onda birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 0,7 0,1 1 7
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

18. soru
423,964 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 0,004 0,006 0,04 0,06
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

19. soru
24,135 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

20. soru
321,946 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

21. soru
7 8 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,875 0,87 8,750 87,50
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

22. soru
75 250 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,03 0,3 3 0,003
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

23. soru
8 20 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,4 0,04 0,004 4
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

24. soru
4 3 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 4,12 0,412 41,2 4,012
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

25. soru
5 3 4 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 5,075 5,75 5,5 5
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

26. soru
Aşağıdaki sayılardan hangisi büyüktür? 0,4 0,5
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

27. soru
Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? 124,1 124,2
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

28. soru
9,48 ❓ 9,99 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? > <
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

29. soru
2,137 ❓ 2,139 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? < >
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

30. soru
0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? 1,03 1,4 1,2 1,3
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

31. soru
a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
5,452 < 5,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

32. soru
a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
6,7 > 6,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

33. soru
4,4 , 4,42 , 4,04 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 4,04 < 4,4 < 4,42 4,04 > 4,4 > 4,42 4,42 < 4,4 < 4,04 4,4 > 4,42 > 4,04
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

34. soru
5,7 + 2,6 a,b
Yukarıdaki işlem sonucuna göre a+b kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

35. soru
5,1 - 3,2 a,b
Yukarıdaki işlem sonucuna göre a+b kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

36. soru
6,87 + 4,9 a,bc
Yukarıdaki işlem sonucuna göre a+b+c kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

39. soru
45 kuruş = a,bc TL olduğuna göre a + b + c kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

40. soru
1,35 I II 2,28 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

41. soru
İsa bugün 19,32 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 3,1 dakika daha az okumuştur.
Buna göre İsa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

42. soru
🏃
Zekeriya iki günde toplam 18,54 km mesafe koşmuştur.İlk günde 9,29 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

43. soru
Elif annesinden 38,45 kg daha hafiftir.Annesi 62,8 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

44. soru
Firdevs bugün kumbarasına 6,84 lira atmış ve kumbarasındaki para 63,749 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

45. soru
Salih kitapçıdan 18,3 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 14,27 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları
×