6. sınıf çember testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çember üzerindeki her noktanın merkeze olan uzaklığı farklıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Çap yarıçapın iki katıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Çemberin tam orta noktasına ne ad verilir? A) Yarıçap B) Merkez C) Pi D) Daire Cevabını kontrol et

4. soru Çemberin merkezinden çember üzerindeki bir noktaya çizilen doğru parçasına ne denir? A) Yarıçap B) Çap C) Pi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru
Yukarıdaki çemberin içindeki kırmızı işaretli yerin adı nedir?
A) Yarıçap B) Çap C) Pi D) Merkez Cevabını kontrol et

6. soru
Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde çizili olan çemberin yarıçapı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

7. soru M A B C D E
Yukarıdaki M merkezli çember üzerindeki noktalardan çizilen dört doğru parçasından en uzunu hangisidir?
A) AE B) AD C) AB D) AC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki pergelin kolları 30 cm'lik cetvele göre açılmıştır.
Buna göre bu pergelle çizilecek olan çemberin çapı kaç santimetre olur?
Cevabını kontrol et

9. soru Bilezik ne modelidir? A) Çember B) Daire Cevabını kontrol et

10. soru Çevre uzunluğu 40 cm olan bir kare içine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

11. soru A B C D E
Yukarıdaki kareli kağıda A merkezli bir çember çizilmiş ve dört noktadan üç tanesi bu çember üzerinde olmuştur.
Çember üzerinde olmayan nokta hangisidir?
A) B B) C C) D D) E Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Çember uzunluğunun çapına oranı pi () sayısıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru r yarıçap uzunluğu olmak üzere bir çemberin uzunluğu 2.r. ile hesaplanır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru Uzunluğu 36 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (π = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru Yarıçapı 5 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 180 cm uzunluğundaki bir telden iki adet aynı büyüklükte çember yapıldı.
Buna göre bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

17. soru 🏃
Çapının uzunluğu 250 metre olan daire şeklindeki bir pistte 4 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

18. soru Çevresinin uzunluğu 51 cm olan bir çember üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olabilir? ( = 3 alınız.) Cevabını kontrol et

19. soru A B C
A merkezli iki çemberden kırmızı renkli olanın uzunluğu 36 cm siyah renkli olanın ise 42 cm'dir.
A , B ve C doğrusal olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

20. soru Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 25 cm , arka tekerleğinin yarıçapı ise 90 cm'dir.
Ön tekerlek 18 tur attığında arka tekerlek kaç tur atmış olur? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

21. soru A D B C E 24 cm 30 cm
Bir mermerci yukarıdaki gri şekildeki gibi bir mermer parça yapmıştır.
Bu parça ABCD dikdörtgeni ve E merkezli bir dairenin birleşmesi şeklindedir.
Buna göre mermercinin yaptığı gri parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

22. soru
Dikdörtgensel bölge şeklindeki kağıt bir para üzerine iki tane aynı dairesel para yukarıdaki şekildeki gibi konulmuştur.Demir paralar kağıt para kenarlarına ve birbirine bir noktada değmektedir.
Demir paraların ikisinin çevresinin uzunluğu 60 cm uzunluğundadır.
Buna göre kağıt paranın uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

23. soru
Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde çizili olan çemberin yarıçapı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru Uzunluğu 88 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (π = 227 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.