6. sınıf kesirlerle işlemler soruları 4

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 814 B) 1022 Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 716 B) 816 Cevabını kontrol et

3. soru 8 14 37
Yukarıdaki ✮ işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

4. soru 3 4 5 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 345 B) 335 Cevabını kontrol et

5. soru 3 4 + 7 10
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1014 B) 1020 C) 1010 D) 2920 Cevabını kontrol et

6. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 54 B) 98 C) 94 D) 58 Cevabını kontrol et

7. soru 7 8 9 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 825 B) 824 Cevabını kontrol et

8. soru 10 ÷ 41 54
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 10'dan büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et

9. soru 5 9 x 3 11
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1599 B) 820 Cevabını kontrol et

10. soru 4 9 ÷ 10
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 490 B) 904 Cevabını kontrol et

11. soru 6 ÷ 28 38
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 6'dan büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Cevabını kontrol et

12. soru 4 ÷ 7 6
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 246 B) 286 C) 247 D) 287 Cevabını kontrol et

13. soru 🚙
Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 37'ü , İsa ise 49'ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre Musa İsa'dan gideceklerin yolun ne kadarı kadar daha az araba kullanmıştır?
A) 12 B) 716 C) 163 D) 5563 Cevabını kontrol et

14. soru Bir matematik kitabındaki soruların 35'ü dört konu ile alakalıdır.Bu dört konunun her birinin soru sayısı eşittir
Buna göre bu dört konudan birisinin soru miktarı kitaptaki sorunun kaçta kaçıdır?
A) 1220 B) 720 C) 320 D) 75 Cevabını kontrol et

15. soru Mert ve Yiğit bir tepsi böreğin 4999'unu yemiştir.Mert tepsideki böreğin 29'sini yediğine göre Yiğit ne kadar yemiştir? A) 39 B) 4799 C) 4790 D) 311 Cevabını kontrol et

16. soru 6 7 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

17. soru 5 8 kesri aşağıdakilerden hangisine daha yakındır? A) 0 B) 1 C) 12 Cevabını kontrol et

18. soru 536 970 ? 882 889 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır? A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

19. soru a 10 < 10 7 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 23 4 > a 16 > 5 8 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 1 3 < a 2 < 20 4 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

22. soru 23 5 - 7 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 5 2 + 3 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru Çevresinin uzunluğu 19930 cm olan bir üçgenin kenar uzunlukları 73,95,a2 cm'dir.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru Bir çuval şekerin 18'i sabah , 56'i akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin a24'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

26. soru Bir çiftlikteki hayvanların 712'si koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 18'i keçi ve a24'sı koyun olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

27. soru Yusuf parasının 34'ünü karısına 16'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının a12'sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

28. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 310'ünü okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan daha az olan kısmı kitabın 115'i kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

29. soru 5 tane 25'yi toplamak ile 5'in 25 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

30. soru Bir doğal sayı ile tam sayılı kesir çarpılırken sadece doğal sayı ile tam sayılı kesirin tam kısmı çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

31. soru 2 . 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru 4468 . 699 695 = a b olduğuna göre ab ? 4468 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

33. soru 193 m2'lik bir bahçenin 35ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

34. soru Toptancı 400 kg şekerin 512'i olan a3 kg kadarını satmıştır.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

35. soru 2 3 . 5 6 = a 9 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru 5 2 . 3 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

37. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 35'ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34'ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

38. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 34'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12'i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

39. soru Bir sınavdaki soruların 58'i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 37'ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

40. soru Bir marketteki zeytinlerin 815'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 34'ü kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin a5'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

41. soru Bir doğal sayıyı tam sayılı kesire bölerken sadece doğal sayı tam sayılı kesirin tam kısmına bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

42. soru 2 ÷ 3 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

43. soru 3 ÷ 2 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

44. soru 6986 ÷ 918 927 = a b olduğuna göre ab ? 6986 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

45. soru Fırındaki ekmeklerin 34'ünü 9 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin a12'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

46. soru Bir pastanın 38'ü 4 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru 800 m2'lik bir arsa her biri 2516 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

48. soru Bir depodaki 240 L süt her birinde 38 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

49. soru Bir markette bugün 140 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 72 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

50. soru İki kesir bölünürken bölünen kesirin payı bölen kesirin paydası , bölünen kesirin paydası bölen kesirin payı ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

51. soru 1 3 ÷ 1 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

52. soru 2 2 3 ÷ 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

53. soru Tam sayılı kesirin bulunduğu işlemlerin sonucunu tahmin ederken tam sayılı kesirin kesir kısmının 0 , 12 ve 1'e olan yakınlıklarına bakılır ve bulunan sayıya tam kısmı eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.