7. sınıf çokgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Düzgün çokgenlerin tüm iç açılarının ölçüleri eşit değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Çeşitkenar üçgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru Eşkenar dörtgen bir düzgün çokgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru Bir dikdörtgende bir tane köşegen vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Çokgenlerin dış açıları toplamı 180o'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1080o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Soruyu cevapla

7. soru A B C D E F G H I J
Yukarıdaki ABCDEFGH düzgün sekizgen ve ABIJ bir karedir.
Buna göre HAJ ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

8. soru V Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Yukarıdaki DEVYZABC düzgün sekizgen ve GHIJKLMNOYV düzgün onikigendir.
Buna göre EVF ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

9. soru C D E F A B
Yukarıdaki ABCDEF düzgün altıgendir.
Buna göre DFB ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

10. soru A B C D E F G 129o 93o 138o 118o 117o
Yukarıdaki ABCDEF altıgeninin A köşesindeki dış açısı olan GAB'nin ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

11. soru Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları ve sadece karşılıklı açılarının ölçüleri eşitttir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

12. soru Karenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

13. soru Dikdörtgenin iki köşegenin kesiştiği noktada dört tane dik açı oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

14. soru R S T U D 33o
Yukarıdaki STUR dörtgeni bir dikdörtgendir.
Buna göre RDU'nun ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

15. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir karedir.
Buna göre DEC'nin ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

16. soru F G H I 50o
Yukarıdaki FGHI dörtgeni bir eşkenar dörtgendir.
m(GFH) = 50o göre HIF'nin ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

17. soru A B C D
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.Bu yüzden m(ADC) + m(BCD) = 180o
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru A B C D 118o
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir yamuktur.
Buna göre BCD'nin ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

19. soru Eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yükseklik uzunluğu çarpılırsa eşkenar dörtgenin alanı hesaplanmış olunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

20. soru D A B C
Yukarıdaki ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve DB ⏊ CA
Eşkenar dörtgenin alanı 225 cm2 ve |CA|=30 cm olduğuna göre |DB| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

21. soru B C D E F
Yukarıdaki BCDE dörtgeni bir eşkenar dörtgendir ve EF ⏊ BC
|EF|=89 cm |BC|=90 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

22. soru E F G H L
GFEH dikdörtgen ve L noktası FE kenarı üzerindedir.
|GH|=21 cm , dikdörtgenin çevresi 70 cm olduğuna göre HLG üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

23. soru O P R S T U V Y
Yukarıdaki iki dikdörtgenin de alanları eşittir.
|PR|=6 cm , |SR|=1,5 cm ve |UT|=2 cm olduğuna |TY| kaç santimetredir?
A) 4 B) 4,5 C) 5 D) 5,5 Soruyu cevapla

24. soru A B C D E
|AB|=6 cm , |AE|=9 cm ve |DC|= 18 cm olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

25. soru B C D E A
Yukarıdaki BCDE eşkenar dörtgeninin alanı 380 cm2 , |BE|=20 cm göre |AC| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

26. soru A B C D E F G I
Yukarıdaki ABCD karesinin köşeleri EFGI karesinin kenarları üzerindedir.
|AB|=10 cm ve |FG|=15 cm olduğuna göre şekildeki görülen sarı üçgenlerin toplam alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

27. soru Y Z A B C D E F
Yukarıdaki iki dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir.
|YZ|=15 cm , |YB|=30 ve |FE|=20 cm olduğuna CDEF dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

28. soru O P R S T U
Yukarıdaki OTRU paralelkenarının köşeleri OPRS karesinin kenarları üzerindedir.
İki yeşil üçgenin toplam alanı 30 cm2 ve paralelkenarın alanı 70 cm2 olduğuna göre |PT| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

29. soru R S T U G H I J
Yukarıdaki GHIJ eşkenar dörtgenin köşeleri RSTU dikdörtgeni kenarlarının orta noktasındadır.
|RU|= 10 cm ve eşkenar dörtgenin alanı 100 cm2 olduğuna göre |RS| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

30. soru E F G H V Y Z A
Yukarıdaki VYZA karesinin iki köşesi EFGH dikdörtgen iki kenarının orta noktaları üzerindedir.
|EF|=28 cm ve VYZA karesinin alanı 98 cm2 olduğuna göre EFGH dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

31. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde ADCE paralelkenarı ile ECB üçgeni yanyana getirilmiş ve ADCB yamuğu oluşturulmuştur.
|DC|= 3 cm , |EB|=6 cm ve BEC üçgenin alanı 33 cm2 olduğuna göre ADCB yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

32. soru K L M N
Altı eş dikdörtgenden oluşturulan KLMN dikdörtgeninin çevresi 42 cm uzunluğundadır.
Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

33. soru Bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1800o olduğuna göre bu çokgenin kaç tane kenarı vardır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları