8. sınıf eşitsizlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ≤ sembolü küçük veya eşit sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru x bir tam sayı ve x ≤ 3 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru Bir sınıfa kayıt olma şartının yaş ≥ 5 olduğu bir okula kayıt olmak isteyen 5 yaşındaki Hatice 1.sınıfa kayıt olabilir mi? A) Olamaz B) Olabilir Cevabını kontrol et

4. soru Seçimlerde 18 yaşından büyükler oy kullanabilir.
Yukarıdaki duruma uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 18 B) x > 18 C) x ≤ 18 D) x ≥ 18 Cevabını kontrol et

5. soru Bir tartıda kütlesi 10 kg'dan fazla olan cisimler tartılabilir.
Yukarıdaki duruma uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 10 B) x > 10 C) x ≤ 10 D) x ≥ 10 Cevabını kontrol et

6. soru Dağıtıma çıkma sınırının yük < 2500 kg olduğu bir şirkette 2500 kg yükü olan araç dağıtıma çıkar mı? A) Çıkmaz B) Çıkar Cevabını kontrol et

7. soru Bir otoyolda en fazla hız saatte 90 km'dir.
Yapılabilecek hızı gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 90 B) x > 90 C) x ≤ 90 D) x ≥ 90 Cevabını kontrol et

8. soru 3 eksiği 2'den büyük ve 16'ya eşit veya küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 < x-3 ≤ 16 B) 2 ≤ x-3 < 16 C) 2 ≤ x-2 < 16 D) 2 < x-2 < 16 Cevabını kontrol et

9. soru Maratona hazırlanan Yahya 6 gün boyunca günlük en az 5 , en fazla 10 km koşmuştur.
Yahya'nın altı gün sonunda toplam koştuğu mesafeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 ≥ 6x ≥ 5 B) 60 > x > 30 C) 60 ≥ x ≥ 30 D) 10 ≥ x ≥ 5 Cevabını kontrol et

10. soru Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterirken noktanın içi boş ise o sayı eşitsizliğe dahildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

11. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Bir eşitsizliğin yukarıdaki gibi gösteriminde -2 sayısı eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir Cevabını kontrol et

12. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > -4 B) x < -4 C) x ≤ -4 D) x ≥ -4 Cevabını kontrol et

13. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 1 B) x < 1 C) x ≤ 1 D) x ≥ 1 Cevabını kontrol et

14. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -5 > x > 1 B) -5 < x < 1 C) -5 ≤ x ≤ 1 D) -5 ≥ x ≥ 1 Cevabını kontrol et

15. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3 < x < 2 B) -3 < x ≤ 2 C) -3 ≤ x < 2 D) -3 ≤ x ≤ 2 Cevabını kontrol et

16. soru En az 0 olan ve 4'ten küçük gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Cevabını kontrol et

17. soru 90 dakikalık bir filmden en çabuk çıkan 20 dakikadan fazla filmi seyretmiştir.
Filmi tamamen izleyenler olduğuna göre izleyenlerin izleme sürelerine ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2090 B) C) D) Cevabını kontrol et

18. soru Eşitsizliğin iki tarafıda negatif sayıya bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru x + 2 > 3 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru -x 2 ≥ -6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 2x + 1 ≥ 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

22. soru 2x - 4 2 > 5 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 2 - x 3 ≤ -2 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru 16 - 2x ≤ 3x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (3x-2) , küçük olanın yaşı ise (x+2) olduğunda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

26. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,58 < x ≤ 3,75 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ( tam sayı değeri ) ödemiştir?
Cevabını kontrol et

27. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+2) ve (2x+3) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla 100 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et

28. soru Lunaparktaki dönme dolaba en fazla 30 kişi binebilir.
Binebilecek kişi sayısına ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 30 B) x > 30 C) x ≤ 30 D) x ≥ 30 Cevabını kontrol et

29. soru Yaşları 15'den küçük 3 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Her biri 10'ar günden fazla olmak üzere en fazla 30 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre 3 kardeşin toplam tuttukları oruç sayısını gösteren eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3090 B) C) D) Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.