8. sınıf eşlik benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru sembolü benzerlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Benzer çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru Eş çokgenlerde karşılıklı açı ölçüleri orantılıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru
Yukarıdaki şekil ile eş olmayan şekil hangisidir?
A) B) C) Soruyu cevapla

7. soru A B C 105o G H I 38o
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(A) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

8. soru Eş olan iki beşgenin eş kenarları [KL] ≅ [PR] , [LM] ≅ [RS] , [MN] ≅ [ST] , [NO] ≅ [TU] , [OP] ≅ [UP] şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli yanlıştır?
A) KLMNO ≅ PRSTU B) LMNKO ≅ RSTUP C) MNOKL ≅ STUPR D) NOKLM ≅ TUPRS Soruyu cevapla

9. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

10. soru a b c d e f g h
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) a ile e C) b ile h D) b ile g Soruyu cevapla

11. soru ABC ~ KLM ve m(A)=m(B) =80o olduğuna göre m(M) kaç derecedir? Soruyu cevapla

12. soru A B C F G H 12 cm 10 cm (3x+1) cm (2x+2) cm
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

13. soru A O E B C y x
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OE|=5 birim, |OB|=12 birim olduğuna göre |AO| kaç birimdir.
A) 26 B) 25 C) 36 D) 35 Soruyu cevapla

14. soru
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile de en az kaç birim kare eklenmelidir?
Soruyu cevapla

15. soru A B C D 12 cm 20 cm
Yukarıdaki şekilde BDA ≅ DBC [DB] ⟘ [BC]'dir.
|DC|=20 cm , |BC|=12 cm olduğuna göre |AB|+|DB| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

16. soru 25 cm 5 cm
Yukarıdaki eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şeklin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

17. soru 8 cm 10 cm 14 cm 14 cm 17,5 cm 24,5 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 27 B) 37 C) 47 D) 57 Soruyu cevapla

18. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Soruyu cevapla

19. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) E,K,L,G B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) G,M,N,H Soruyu cevapla

20. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 57dir.
ABC üçgeninin çevresi 25 cm ve |DE|=20 cm , |EF|=9 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

21. soru A B C D E F 3 cm 9 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=3 cm ve |FC|=9 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

22. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 6 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 15 cm ve uzun kenar uzunluğu (3x+2) cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Soruyu cevapla

23. soru ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları a cm ve b cm'dir.KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından %25 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a+b'nin en küçük değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

24. soru T P R S 1,5 cm 3 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=1,5 cm,|RP|=3 cm'dir.
TRP ~ RSP olduğuna göre |RS|=bcm olduğuna göre b kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları