Kuran-ı Kerim'de Harun kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Harun kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 40. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 248 nolu ayeti
" Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, Tabut'un size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o Tabut'un içinde Rabbinizden size bir ferahlık ve sükûnet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir alâmet vardır, dedi. "

Kuran-ı Kerim 103. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 163 nolu ayeti
" Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyûb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebûr'u verdik. "

Kuran-ı Kerim 137. sayfasında bulunan,En'am süresinin 84 nolu ayeti
" Biz O'na İshak ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve O'nun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik; Biz iyi davrananları işte böyle mükâfatlandırırız. "

Kuran-ı Kerim 164. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 121,122 nolu ayeti
" «Musa ve Harun'un Rabbi olan âlemlerin Rabbine inandık» dediler. "

Kuran-ı Kerim 166. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 142 nolu ayeti
" (Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. "

Kuran-ı Kerim 216. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 75 nolu ayeti
" Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun’u mucizelerimizle gönderdik, fakat onlar kibirlendiler ve günahkâr bir toplum oldular. "

Kuran-ı Kerim 306. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 28 nolu ayeti
" Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi. "

Kuran-ı Kerim 308. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 53 nolu ayeti
" Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 30 nolu ayeti
" Kardeşim Harun'u. "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 90 nolu ayeti
" Hakikaten Harun, onlara daha önce: Ey kavmim! demişti, siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 92,93 nolu ayeti
" (Musa, döndüğünde:) Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da, bunların dalâlete düştüklerini gördüğün vakit peşimden gelmedin? Emrime âsi mi oldun? "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 48 nolu ayeti
" Andolsun biz, Musa ve Harun'a, takvâ sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan'ı verdik. "

Kuran-ı Kerim 344. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 45,46 nolu ayeti
" Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar ise kibire kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular. "

Kuran-ı Kerim 362. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 35 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. "

Kuran-ı Kerim 366. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 13 nolu ayeti
" (Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver. "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 47,48 nolu ayeti
" «Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik» dediler. "

Kuran-ı Kerim 388. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 34 nolu ayeti
" Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. "

Kuran-ı Kerim 449. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 114 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. "

Kuran-ı Kerim 449. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 119,120 nolu ayeti
" Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun'a selam olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.