Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Alay kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 3 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 14 nolu ayeti
(Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit «(Biz de) iman ettik» derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.

Kuran-ı Kerim 10 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 67 nolu ayeti
Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti de: Bizimle alay mı ediyorsun? demişlerdi. O da: Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, demişti.

Kuran-ı Kerim 33 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 212 nolu ayeti
Kâfir olanlar için dünya hayatı câzip kılındı. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkârdan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız lutufta bulunur.

Kuran-ı Kerim 99 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 140 nolu ayeti
O (Allah), Kitap'ta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (konuya geçinceye) kadar kâfirlerle beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.

Kuran-ı Kerim 116 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 57 nolu ayeti
Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine Kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun; eğer müminler iseniz.

Kuran-ı Kerim 117 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 58 nolu ayeti
Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.

Kuran-ı Kerim 127 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 5 nolu ayeti
Gerçekten onlar, kendilerine Hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir.

Kuran-ı Kerim 128 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 10 nolu ayeti
Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey (azap) kuşatıvermişti.

Kuran-ı Kerim 196 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 64 nolu ayeti
Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir sûrenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki: Siz alay edin! Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

Kuran-ı Kerim 196 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 65 nolu ayeti
Eğer onlara, (niçin alay ettiklerini) sorarsan, elbette, biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk, derler. De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?

Kuran-ı Kerim 198 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 79 nolu ayeti
Sadakalar hususunda, müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir. Ve onlar için elem verici azap vardır.

Kuran-ı Kerim 221 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 8 nolu ayeti
Andolsun, eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek, mutlaka «Onun gelmesini engelleyen nedir?» derler. Bilesiniz ki, kendilerine azap geldiği gün, bir daha onlardan uzaklaştırılacak değildir. Ve alay etmekte oldukları şey, onları çepeçevre kuşatacaktır.

Kuran-ı Kerim 225 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 38 nolu ayeti
Nuh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler ise, yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: «Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz!

Kuran-ı Kerim 252 . sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 32 nolu ayeti
Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkâr edenlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. (Görseydin ki) azabım nasılmış!

Kuran-ı Kerim 261 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 11 nolu ayeti
Onlara bir peygamber gelmeyedursun, hemen onunla alay ederlerdi.

Kuran-ı Kerim 266 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 95 nolu ayeti
(Seninle) alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

Kuran-ı Kerim 269 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 34 nolu ayeti
Sonunda yaptıklarının cezası onlara ulaştı ve alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatıverdi.

Kuran-ı Kerim 286 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 50,51 nolu ayeti
De ki: İster taş olun, ister demir, isterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahlûk! (Bunlar, Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez.) Diyecekler ki: «Bizi tekrar (hayata) kim döndürecek?» De ki: Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve «Ne zamanmış o?» diyecekler. De ki: Yakın olsa gerek!

Kuran-ı Kerim 299 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 56 nolu ayeti
Biz resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayanarak ortadan kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verirler. Onlar âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır.

Kuran-ı Kerim 303 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 106 nolu ayeti
İşte, inkâr ettikleri, âyetlerimi ve resûllerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir.

Kuran-ı Kerim 321 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 2,3 nolu ayeti
Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu, hep alaya alarak, kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. O zalimler şöyle fısıldaştılar: Bu (Muhammed), sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki! Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz?

Kuran-ı Kerim 324 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 36 nolu ayeti
(Resûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: «Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu mu?» diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar, çok esirgeyici Allah'ın Kitabını inkâr edenlerin ta kendileridir.

Kuran-ı Kerim 324 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 41 nolu ayeti
Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey kuşatıverdi.

Kuran-ı Kerim 348 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 110 nolu ayeti
İşte siz onları alaya aldınız; sonunda onlar (ile alay etmeniz) size beni yâdetmeyi unutturdu, siz onlara gülüyordunuz.

Kuran-ı Kerim 362 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 41 nolu ayeti
Seni gördükleri zaman: «Bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği!» diyerek hep seni alaya alıyorlar.

Kuran-ı Kerim 366 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 6 nolu ayeti
Üstelik (ona) «yalandır» derler; fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kuran-ı Kerim 404 . sayfasında bulunan,Rum süresinin 10 nolu ayeti
Sonunda, Allah'ın âyetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların âkıbetleri pek fena oldu.

Kuran-ı Kerim 410 . sayfasında bulunan,Lokman süresinin 6 nolu ayeti
İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Kuran-ı Kerim 441 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 30 nolu ayeti
Ne yazık şu kullara! Onlara bir peygamber gelmeyegörsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar.

Kuran-ı Kerim 445 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 12 nolu ayeti
Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

Kuran-ı Kerim 445 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 14 nolu ayeti
Bir mucize görseler alay ederler.

Kuran-ı Kerim 463 . sayfasında bulunan,Zümer süresinin 48 nolu ayeti
Onların kazandıkları kötülükler (o gün) açığa çıkmış, alaya aldıkları şey, kendilerini sarmıştır.

Kuran-ı Kerim 463 . sayfasında bulunan,Zümer süresinin 56 nolu ayeti
Kişinin: Allah'a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği günden sakının)!

Kuran-ı Kerim 488 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 7 nolu ayeti
Onlar, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı.

Kuran-ı Kerim 498 . sayfasında bulunan,Casiye süresinin 9 nolu ayeti
(O) âyetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır!

Kuran-ı Kerim 501 . sayfasında bulunan,Casiye süresinin 33 nolu ayeti
Yaptıklarının kötülükleri onlara görünmüş, alay edip durdukları şey onları kuşatmıştır.

Kuran-ı Kerim 501 . sayfasında bulunan,Casiye süresinin 35 nolu ayeti
Bunun böyle olmasının sebebi şudur: Siz Allah'ın âyetlerini alaya aldınız, dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacaklardır ve onların (Allah'ı) hoşnut etmeleri de istenmeyecektir.

Kuran-ı Kerim 504 . sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 26 nolu ayeti
Andolsun ki, onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.

Kuran-ı Kerim 515 . sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 11 nolu ayeti
Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.

Kuran-ı Kerim 588 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 30 nolu ayeti
Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.