Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Gayb kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 2 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 3 nolu ayeti
Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.

Kuran-ı Kerim 55 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 44 nolu ayeti
(Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kur'a çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken de yanlarında değildin.

Kuran-ı Kerim 73 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 179 nolu ayeti
Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırdeder. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takvâ sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.

Kuran-ı Kerim 132 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 50 nolu ayeti
De ki: Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?

Kuran-ı Kerim 174 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 188 nolu ayeti
De ki: «Ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.»

Kuran-ı Kerim 198 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 78 nolu ayeti
(Münafıklar), Allah'ın, onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaybları (gizli şeyleri) çok iyi bilen olduğunu hâla anlamadılar mı?

Kuran-ı Kerim 209 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 20 nolu ayeti
Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize indirilse ya! diyorlar. De ki: Gayb ancak Allah’ ındır. Bekleyin (bakalım) ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Kuran-ı Kerim 224 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 31 nolu ayeti
Ben size: «Allah'ın hazineleri benim yanımdadır» demiyorum, gaybı da bilmem. «Ben bir meleğim» de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için, «Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir» diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum.»

Kuran-ı Kerim 226 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 49 nolu ayeti
(Resûlüm!) İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç (sabredip) sakınanlarındır.

Kuran-ı Kerim 234 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 123 nolu ayeti
Göklerin ve yerin gaybı (sırrı) yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyle ise O'na kulluk et ve O'na dayan! Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.

Kuran-ı Kerim 244 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 81 nolu ayeti
Babanıza dönün ve deyin ki: «Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz, bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın bekçileri değiliz.

Kuran-ı Kerim 246 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 102 nolu ayeti
İşte bu (Yusuf kıssası) gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin (ki bunları bilesin).

Kuran-ı Kerim 274 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 77 nolu ayeti
Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.

Kuran-ı Kerim 310 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 78 nolu ayeti
O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Kuran-ı Kerim 347 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 92 nolu ayeti
Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

Kuran-ı Kerim 382 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 65 nolu ayeti
De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.

Kuran-ı Kerim 427 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 3 nolu ayeti
İnkârcılar: Kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile O'ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz, apaçık kitaptadır (yazılıdır).

Kuran-ı Kerim 428 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 14 nolu ayeti
Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.

Kuran-ı Kerim 432 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 48 nolu ayeti
De ki: Kuşkusuz, Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O, gaybı çok iyi bilendir.

Kuran-ı Kerim 433 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 53 nolu ayeti
Halbuki daha önce onu (hakkı) inkâr etmişlerdi. Uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı.

Kuran-ı Kerim 437 . sayfasında bulunan,Fatır süresinin 38 nolu ayeti
Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir.

Kuran-ı Kerim 524 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 41 nolu ayeti
Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?

Kuran-ı Kerim 526 . sayfasında bulunan,Necm süresinin 35 nolu ayeti
Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?

Kuran-ı Kerim 540 . sayfasında bulunan,Hadid süresinin 25 nolu ayeti
Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın, dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.

Kuran-ı Kerim 565 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 47 nolu ayeti
Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar?

Kuran-ı Kerim 586 . sayfasında bulunan,Tekvir süresinin 24 nolu ayeti
O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.