Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Hakikaten kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 130 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 33 nolu ayeti
Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar.

Kuran-ı Kerim 154 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 43 nolu ayeti
(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: «Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler.» Onlara: İşte size cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız diye seslenilir.

Kuran-ı Kerim 218 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 92 nolu ayeti
(Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olman için, bugün senin bedenini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan bir çoğu, hakikaten âyetlerimizden gafildirler.

Kuran-ı Kerim 235 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 14 nolu ayeti
Dediler ki: Hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten âciz kimseler sayılırız.

Kuran-ı Kerim 245 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 91 nolu ayeti
(Kardeşleri) dediler ki: Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.

Kuran-ı Kerim 264 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 64 nolu ayeti
Sana gerçeği getirdik; biz, hakikaten doğru söyleyenleriz.

Kuran-ı Kerim 268 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 18 nolu ayeti
Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.

Kuran-ı Kerim 288 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 70 nolu ayeti
Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.

Kuran-ı Kerim 290 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 96 nolu ayeti
De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. Zira O, kullarını hakikaten bilip görmektedir.

Kuran-ı Kerim 291 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 102 nolu ayeti
(Musa Firavun'a:) «Pek âlâ biliyorsun ki, dedi, bunları, birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum!»

Kuran-ı Kerim 293 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 13 nolu ayeti
Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar, Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık.

Kuran-ı Kerim 300 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 62 nolu ayeti
(Buluşma yerlerini) geçip gittiklerinde Musa genç adamına: Kuşluk yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza (epeyce) sıkıntı geldi, dedi.

Kuran-ı Kerim 301 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 76 nolu ayeti
Musa: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan (ileri sürebilecek) mazeretin sonuna ulaştın.

Kuran-ı Kerim 306 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 27 nolu ayeti
Nihayet onu (kucağında) taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın!

Kuran-ı Kerim 307 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 43 nolu ayeti
Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki, seni düz yola çıkarayım.

Kuran-ı Kerim 308 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 56 nolu ayeti
Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi.

Kuran-ı Kerim 316 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 81 nolu ayeti
Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyiniz, bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz; sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o, yıkılıp gitmiştir.

Kuran-ı Kerim 319 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 125 nolu ayeti
O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der.

Kuran-ı Kerim 325 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 46 nolu ayeti
Andolsun, onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz, «Vah bize! Hakikaten biz zalim kimselermişiz!» derler.

Kuran-ı Kerim 328 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 86 nolu ayeti
Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi.

Kuran-ı Kerim 337 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 54 nolu ayeti
Bir de, kendilerine ilim verilenler, onun (Kur'an'ın) hakikaten Rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir.

Kuran-ı Kerim 338 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 60 nolu ayeti
İşte böyle. Her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.

Kuran-ı Kerim 338 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 64 nolu ayeti
Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hakikaten Allah, yalnız O zengindir, övgüye değerdir.

Kuran-ı Kerim 339 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 67 nolu ayeti
Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir yoldasın.

Kuran-ı Kerim 343 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 30 nolu ayeti
Şüphesiz bunda (Nuh ve kavminin başından geçenlerde) birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz (kullarımızı böyle) deneriz.

Kuran-ı Kerim 347 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 90 nolu ayeti
Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik; onlar ise hakikaten yalancılardır.

Kuran-ı Kerim 348 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 111 nolu ayeti
Bugün ben onlara, sabrettiklerinin karşılığını verdim; onlar, hakikaten muratlarına erenlerdir.

Kuran-ı Kerim 348 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 115 nolu ayeti
Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?

Kuran-ı Kerim 355 . sayfasında bulunan,Nur süresinin 53 nolu ayeti
(Münafıklar), sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka (savaşa) çıkacaklarına dair, en ağır yeminleri ile Allah'a yemin ettiler. De ki: Yemin etmeyin. İtaatiniz malûmdur! Bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Kuran-ı Kerim 358 . sayfasında bulunan,Nur süresinin 62 nolu ayeti
Müminler, ancak Allah'a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah'tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.

Kuran-ı Kerim 361 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 29 nolu ayeti
Çünkü zikir (Kur'an) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yüzüstü bırakıp rezil rüsvay eder.

Kuran-ı Kerim 423 . sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 45 nolu ayeti
Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

Kuran-ı Kerim 497 . sayfasında bulunan,Duhan süresinin 51,52,53 nolu ayeti
Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.