Bütünün parçalarının oranı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bakkalda sarı ve beyaz renkli toplam 75 yumurta vardır.
Sarı renkli yumurtaların beyaz renkli yumurtalara oranı 78 olduğuna göre daha az olan yumurta kaç tanedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Havuzun dolu kısmının boş kısmına oranı 16 dir.
Havuzun boş kısmının havuzun bütününe oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Bir çiftlikte sadece koyun ve keçi beslenmektedir.Çiftlikteki keçilerin koyunlara oranı 29'dir.Koyunların çiftlikteki hayvanlara oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru İdris'in kasasında para ve mücevher bulunmaktadır.Mücevherlerin paralara oranı 16'tür.Buna göre kasadaki paraların kasadakilerin tümüne oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Bir baloncuda kırmızı ve mavi renkli toplam 210 balon bulunmaktadır.Baloncudaki kırmızı balonların mavi balonlara oranı 34'tür.Buna göre baloncuda daha az olan balonlar kaç tanedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Öğretmeni Ayşe'ye evde çözmesi için toplam 81 Türkçe ve matematik soruları vermiştir.
Türkçe sorularının matematik sorularına oranı 45 olduğuna göre Türkçe soru sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Musa annesine kırmızı ve beyaz güllerden oluşan bir demet çiçek almıştır.Kırmızı güllerin beyazlara oranı 59 dir.
Kırmızı güllerin demetteki güllere oranı ab olduğuna göre a + b kaçtır ?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Firdevs marketten 63 TL tutarında sebze ve meyve aldı.Sebze tutarının meyve tutarına oranı 25'dir.Buna göre alınan meyvenin tutarı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Harun'un bahçesinde toplam 39 tane elma ve portakal ağacı vardır.Elma ağaçlarının portakal ağaçlarına oranı 49'dür.Bahçede daha fazla olan ağaç kaç tanedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Ahmet'in bugün okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) sayfa sayısının dün okuduğu sayfa sayısına oranı 59'tir.Bugün okuduğu sayfa sayısının iki günde okuduğu toplam sayfa sayısına oranı ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 🏃
Musa'nın bu hafta koştuğu mesafenin geçen hafta koştuğu mesafeye oranı 78'dir.Geçen hafta koştuğu mesafenin iki haftada toplam koştuğu mesafeye oranı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.