Kuran-ı Kerim'de Biz onu kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Biz onu kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 20. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 130 nolu ayeti
" İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. "

Kuran-ı Kerim 232. sayfasında bulunan,Hud süresinin 100 nolu ayeti
" (Ey Muhammed!) İşte bu, (halkı helâk olmuş) memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz; onlardan (bugüne kadar izleri) kalan da vardır, biçilmiş ekin (gibi yok olan) da vardır. "

Kuran-ı Kerim 232. sayfasında bulunan,Hud süresinin 104 nolu ayeti
" Biz onu (kıyamet gününü) sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz. "

Kuran-ı Kerim 234. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 2 nolu ayeti
" Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. "

Kuran-ı Kerim 235. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 12 nolu ayeti
" Yarın onu bizimle beraber (kıra) gönder de bol bol yesin (içsin), oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.» "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 30 nolu ayeti
" Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki: Azizin karısı, delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş; Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş! Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. "

Kuran-ı Kerim 241. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 63 nolu ayeti
" Babalarına döndüklerinde dediler ki: Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Kardeşimizi (Bünyamin'i) bizimle beraber gönder de (onun sayesinde) ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. "

Kuran-ı Kerim 253. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 37 nolu ayeti
" Ve böylece biz onu Arapça bir hüküm (hikmetli bir söz) olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra, onların arzularına uyarsan, (işte o zaman) Allah tarafından senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır. "

Kuran-ı Kerim 262. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 21 nolu ayeti
" Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. "

Kuran-ı Kerim 291. sayfasında bulunan,İsra süresinin 103 nolu ayeti
" Derken, Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Bu yüzden biz onu ve maiyyetindekilerin hepsini (denizde) boğduk. "

Kuran-ı Kerim 302. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 84 nolu ayeti
" Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir sebep (bir vasıta ve yol) verdik. "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 21 nolu ayeti
" Allah buyurdu: Al onu! Korkma! Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 97 nolu ayeti
" Musa: Defol! dedi, artık hayatın boyunca sen: «Bana dokunmayın!» diyeceksin. Ayrıca senin için, kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; sonra da onu parça parça edip denize savuracağız! "

Kuran-ı Kerim 318. sayfasında bulunan,Taha süresinin 113 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sayede günahtan) korunurlar; yahut da o (Kur'an) kendileri için bir ibret ortaya koyar. "

Kuran-ı Kerim 323. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 29 nolu ayeti
" Onlardan her kim: «Tanrı O değil, benim!» derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza veririz! "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 51 nolu ayeti
" Andolsun biz İbrahim'e daha önce rüşdünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. "

Kuran-ı Kerim 329. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 94 nolu ayeti
" Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 32 nolu ayeti
" İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk. "

Kuran-ı Kerim 371. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 119 nolu ayeti
" Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde (taşıyarak) kurtardık. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 198,199 nolu ayeti
" Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. "

Kuran-ı Kerim 385. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 7 nolu ayeti
" Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız, diye bildirdik. "

Kuran-ı Kerim 394. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 83 nolu ayeti
" İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir. "

Kuran-ı Kerim 397. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 15 nolu ayeti
" Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık. "

Kuran-ı Kerim 422. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 37 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, Allah'tan kork! diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lâyık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 434. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 9 nolu ayeti
" Rüzgârları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 77 nolu ayeti
" İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 62,63 nolu ayeti
" Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık. "

Kuran-ı Kerim 448. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 101 nolu ayeti
" İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. "

Kuran-ı Kerim 488. sayfasında bulunan,Şura süresinin 52 nolu ayeti
" İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. "

Kuran-ı Kerim 490. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 30 nolu ayeti
" Fakat kendilerine hak gelince: Bu bir büyüdür, biz onu tanımıyoruz, dediler. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 2,3 nolu ayeti
" Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. "

Kuran-ı Kerim 497. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 58 nolu ayeti
" Biz onu (Kur'an'ı), öğüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 73 nolu ayeti
" Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. "

Kuran-ı Kerim 539. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 22 nolu ayeti
" Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır. "

Kuran-ı Kerim 576. sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 18 nolu ayeti
" O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et. "

Kuran-ı Kerim 598. sayfasında bulunan,Kadr süresinin 1 nolu ayeti
" Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.