Dikdörtgenler prizması hacmi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Soruyu cevapla

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Soruyu cevapla

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla

9. soru Her birinde 9 birimküp olan 8 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Soruyu cevapla

10. soru Birimküplerle oluşturulmuş 63 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 9 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Soruyu cevapla

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 140 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 7 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Soruyu cevapla

12. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla

13. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

14. soru

Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
sarı dikdörtgenler prizmasının hacmi=S br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < S B) Y > S C) Y = S Soruyu cevapla

15. soru Aşağıdakilerden hangisi en büyük hacim ölçme birimidir? A) m3 B) dm3 C) cm3 D) mm3 Soruyu cevapla

16. soru Küpün hacim bağıntısı Hacim = ( Taban alanı ) . yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

17. soru Tabanın kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 10 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla

18. soru Tabanın bir kenarı 10 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

19. soru Bir kenarı 4 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla

20. soru Hacmi 840 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 15 cm , tabanının uzun kenarı 8 cm olduğuna göre tabanının kısa kenarı kaç santimetredir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

21. soru 12 cm 5 cm 6 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

22. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın ayrıtlarının uzunluğu 0,4 m , 1,5 m ve 2 m'dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Soruyu cevapla

23. soru Yüksekliği 5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir havuzun 34'ünde 60 000 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Soruyu cevapla

24. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 100 cm olan küpün ortasından ayrıtları 60 cm ,60 cm ve 100 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Soruyu cevapla

25. soru
Ayrıtlarının uzunlukları 20 cm, 80 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun yarısı su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Soruyu cevapla

26. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 1 m,2 m ve 4 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Soruyu cevapla

27. soru 5 cm 5 cm 5 cm 8 cm 8 cm
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 5 cm ,8 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç santimetreküptür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

28. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları