Eşitsizlik içeren günlük hayat durum soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Normal okullarda en fazla 5 yaşındakiler 1.sınıfa kayıt olamaz.
Kayıt olamayacaklara ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Cevabını kontrol et

2. soru Seçimlerde oy kullanmama şartının yaş ≤ 18 olduğu ülkede oy kullanmak isteyen 18 yaşındaki Meryem oy kullanabilir mi? A) Kullanamaz B) Kullanabilir Cevabını kontrol et

3. soru Bir tartıda kütlesi 10 kg'dan az olan cisimler tartılamaz.
Yukarıdaki duruma uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 10 B) x > 10 C) x ≤ 10 D) x ≥ 10 Cevabını kontrol et

4. soru Hız < 90 km olduğu zaman ceza kesilmiyorsa saate 90 km hızla giden araca ceza kesilir mi? A) Kesilmez B) Kesilir Cevabını kontrol et

5. soru Bir kargo aracı 2500 kg'dan daha fazla yükle dağıtıma çıkmaz.
Dağıtıma çıkılmayacak kütleye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 2500 B) x > 2500 C) x ≤ 2500 D) x ≥ 2500 Cevabını kontrol et

6. soru Lunaparktaki dönme dolabın çalıştırılma şartı kişi sayısı > 6 olduğuna göre dönme dolaba 6 kişi binmişse dönme dolap çalıştırılır mı? A) Çalıştırılmaz B) Çalıştırılır Cevabını kontrol et

7. soru Lunaparktaki dönme dolabının çalıştırılma şartı kişi sayısı ≥ 6 olduğuna göre dönme dolaba 6 kişi binmişse dönme dolap çalıştırılır mı? A) Çalıştırılmaz B) Çalıştırılır Cevabını kontrol et

8. soru Bir kargo aracı en fazla 2500 kg yükle dağıtıma çıkar.
Yukarıdaki duruma uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 2500 B) x > 2500 C) x ≤ 2500 D) x ≥ 2500 Cevabını kontrol et

9. soru Dağıtıma çıkma sınırının yük > 50 kg olduğu bir şirkette 50 kg yükü olan araç dağıtıma çıkar mı? A) Çıkmaz B) Çıkar Cevabını kontrol et

10. soru Maratona hazırlanan Yahya 7 gün boyunca günlük en az 10 , en fazla 20 km koşmuştur.
Yahya'nın yedi gün sonunda toplam koştuğu mesafeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 ≤ 7x ≤ 20 B) 70 < x < 140 C) 70 ≤ x ≤ 140 D) 10 ≤ x ≤ 20 Cevabını kontrol et

11. soru
Terazinin solunda 50 kg ağırlığında bir cisim vardır.
Sağ tarafında ise 15 kg ağırlığında bir cisim ve her biri eşit kütlede 5 tane cisim vardır.
Sol tarafdaki cismin sağdaki cisimlerden daha ağır olduğu tespit edildiğine göre bu durumu belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50 < 5x + 15 B) 50 > 5x + 15 C) 50 ≤ 5x + 15 D) 50 ≥ 5x + 15 Cevabını kontrol et

12. soru Bir marketteki 1000 gramlık un paketinin üstünde 25 gr yazısı vardır.
Buna göre un paketinin kütlesini belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 975 < x < 1025 B) 975 > x > 1025 C) 975 ≤ x ≤ 1025 D) 975 ≥ x ≥ 1025 Cevabını kontrol et

13. soru Yaşları 15'den küçük 3 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 gün tutamamış ve her biri en az 10 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre 3 kardeşin toplam tuttukları oruç sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 < x ≤ 87 B) 30 ≤ x < 90 C) 30 < x < 87 D) 33 ≤ x < 90 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.