Eşitsizlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ≤ sembolü büyük veya eşit sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru x bir tam sayı ve x ≥ 21 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru Normal okullarda 1.sınıfa 5 yaşından büyükler kabul edilir.
Kabul edilen yaşlara ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Soruyu cevapla

4. soru Seçimler 18 yaşından küçükler oy kullanamaz.
Oy kullanamayacak yaşlara ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 18 B) x > 18 C) x ≤ 18 D) x ≥ 18 Soruyu cevapla

5. soru Tartıda tartılamama şartının kütle ≤ 10 olduğu bir tartıda 10 kg kütlesindeki koli tartılabilir mi? A) Tartılamaz B) Tartılabilir Soruyu cevapla

6. soru Bir otoyolda en az hız saatte 50 km'dir.
Yapılabilecek hızı gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 50 B) x > 50 C) x ≤ 50 D) x ≥ 50 Soruyu cevapla

7. soru 3 fazlası 4'e eşit veya büyük ve 24'e eşit veya küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 ≤ x < 24 B) 4 < x+4 ≤ 24 C) 4 < x+3 ≤ 24 D) 4 ≤ x+3 ≤ 24 Soruyu cevapla

8. soru
Terazinin solunda 45 kg ağırlığında bir cisim vardır.
Sağ tarafında ise 10 kg ağırlığında bir cisim ve her biri eşit kütlede 5 tane cisim vardır.
Sol tarafdaki cismin sağdaki cisimlerden daha ağır olduğu tespit edildiğine göre bu durumu belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 < 5x + 10 B) 45 > 5x + 10 C) 45 ≤ 5x + 10 D) 45 ≥ 5x + 10 Soruyu cevapla

9. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Bir eşitsizliğin yukarıdaki gibi gösteriminde -2 sayısı eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir Soruyu cevapla

10. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 0 B) x < 0 C) x ≤ 0 D) x ≥ 0 Soruyu cevapla

11. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 3 B) x < 3 C) x ≤ 3 D) x ≥ 3 Soruyu cevapla

12. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6 > x > 4 B) -6 < x < 4 C) -6 ≤ x ≤ 4 D) -6 ≥ x ≥ 4 Soruyu cevapla

13. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6 < x < 4 B) -6 < x ≤ 4 C) -6 ≤ x < 4 D) -6 ≤ x ≤ 4 Soruyu cevapla

14. soru En az -2 olan ve 4'ten küçük gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Soruyu cevapla

15. soru 90 dakikalık bir filmden en çabuk çıkan filmi 20 dakika izleyebilmiştir.
Filmi sonuna kadar izleyen olmadığına göre , izleyenlerin izleme sürelerine ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2090 B) C) D) Soruyu cevapla

16. soru Eşitsizliğin iki tarafıda pozitif sayı ile çarpıldığında eşitsizlik yön değiştirir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

17. soru x - 3 > 2 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru -3x ≤ -9 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru 2x + 1 < 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 3x + 2 2 ≥ 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru 2 - x 3 > -2 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru 16 - 2x ≤ x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (3x-4) , küçük olanın yaşı ise (2x+1) olduğunda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,65 ≤ x ≤ 3,85 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ( tam sayı değeri ) ödemiştir?
Soruyu cevapla

25. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+2) ve (2x+3) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 100 cm'den küçük olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Soruyu cevapla

26. soru Yaşları 15'den küçük 2 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
İkiside 30'ar gün tutamamış ve ikisi de en az 10 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre 2 kardeşin toplam tuttukları oruç sayısı en az kaç olabilir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları