Kuran-ı Kerim'de Hakîm kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Hakîm kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 6. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 32 nolu ayeti
" Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin, dediler. "

Kuran-ı Kerim 32. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 209 nolu ayeti
" Size apaçık deliller geldikten sonra, yine de kayarsanız, şunu iyi bilin ki Allah azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 35. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 220 nolu ayeti
" Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 36. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 228 nolu ayeti
" Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 39. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 240 nolu ayeti
" Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, zevcelerinin, evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah yoktur. Allah azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 44. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 260 nolu ayeti
" İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah: Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azîzdir, hakîmdir, buyurdu. "

Kuran-ı Kerim 87. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 56 nolu ayeti
" Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız; onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar! Allah daima üstün ve hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 262. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 25 nolu ayeti
" Şüphesiz Rabbin onları (kıyamette) toplayacaktır. Çünkü O, hakîmdir, alîmdir. "

Kuran-ı Kerim 357. sayfasında bulunan,Nur süresinin 59 nolu ayeti
" Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah alîmdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 467. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 8 nolu ayeti
" Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin! "

Kuran-ı Kerim 482. sayfasında bulunan,Şura süresinin 3 nolu ayeti
" Azîz ve hakîm olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. "

Kuran-ı Kerim 487. sayfasında bulunan,Şura süresinin 51 nolu ayeti
" Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 494. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 84 nolu ayeti
" Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 498. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 2 nolu ayeti
" Kitap, azîz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 501. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 37 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 501. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 2 nolu ayeti
" Bu Kitap aziz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 510. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 7 nolu ayeti
" Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 515. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 8 nolu ayeti
" Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 536. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 552. sayfasında bulunan,Cuma süresinin 1 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder. "

Kuran-ı Kerim 552. sayfasında bulunan,Cuma süresinin 3 nolu ayeti
" (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azîzdir, hakîmdir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.