Kuran-ı Kerim'de İlâh kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de İlâh kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 20. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 133 nolu ayeti
" Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler. "

Kuran-ı Kerim 24. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 163 nolu ayeti
" İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir. "

Kuran-ı Kerim 50. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 2 nolu ayeti
" Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur. "

Kuran-ı Kerim 50. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 6 nolu ayeti
" Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 52. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 18 nolu ayeti
" Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur. "

Kuran-ı Kerim 58. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 62 nolu ayeti
" Şüphesiz bu (İsa hakkında söylenenler), doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 58. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 64 nolu ayeti
" (Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz. "

Kuran-ı Kerim 60. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 80 nolu ayeti
" Ve size: Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin, diye de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi? "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 137 nolu ayeti
" Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün! "

Kuran-ı Kerim 190. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 31 nolu ayeti
" (Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. "

Kuran-ı Kerim 206. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 129 nolu ayeti
" (Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 283. sayfasında bulunan,İsra süresinin 22 nolu ayeti
" Allah ile birlikte bir ilâh daha tanıma! Sonra kınanmış ve kendi başına terkedilmiş olarak kalırsın. "

Kuran-ı Kerim 285. sayfasında bulunan,İsra süresinin 39 nolu ayeti
" İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilâh edinme; sonra kınanmış ve (Allah'ın rahmetinden) uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. "

Kuran-ı Kerim 285. sayfasında bulunan,İsra süresinin 42 nolu ayeti
" De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilâhlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilâhlar, Arş'ın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklardı. "

Kuran-ı Kerim 303. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 110 nolu ayeti
" De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. "

Kuran-ı Kerim 311. sayfasında bulunan,Taha süresinin 8 nolu ayeti
" Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur. "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 14 nolu ayeti
" Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl. "

Kuran-ı Kerim 317. sayfasında bulunan,Taha süresinin 98 nolu ayeti
" Sizin ilâhınız, yalnızca, kendisinden başka ilâh olmayan Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. "

Kuran-ı Kerim 323. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 25 nolu ayeti
" Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: «Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin» diye vahyetmiş olmayalım. "

Kuran-ı Kerim 324. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 36 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: «Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu mu?» diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar, çok esirgeyici Allah'ın Kitabını inkâr edenlerin ta kendileridir. "

Kuran-ı Kerim 324. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 43 nolu ayeti
" Yoksa kendilerini bize karşı savunacak birtakım ilâhları mı var? (O ilâh dedikleri şeyler) kendilerine bile yardım edecek güçte değildirler. Onlar bizden de alâka ve destek görmezler. "

Kuran-ı Kerim 326. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 62 nolu ayeti
" Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? dediler. "

Kuran-ı Kerim 330. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 108 nolu ayeti
" De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hâla müslüman olmayacak mısınız? "

Kuran-ı Kerim 335. sayfasında bulunan,Hac süresinin 34 nolu ayeti
" Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlâh'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele! "

Kuran-ı Kerim 389. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 38 nolu ayeti
" Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 74 nolu ayeti
" Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler. "

Kuran-ı Kerim 444. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 75 nolu ayeti
" Halbuki ilâhların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. "

Kuran-ı Kerim 445. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
" Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. "

Kuran-ı Kerim 448. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 86 nolu ayeti
" «Allah'tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?» "

Kuran-ı Kerim 466. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 2,3 nolu ayeti
" Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O'nadır. "

Kuran-ı Kerim 476. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 6 nolu ayeti
" De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahy olunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline! "

Kuran-ı Kerim 494. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 84 nolu ayeti
" Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 8 nolu ayeti
" O'ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. "

Kuran-ı Kerim 507. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 19 nolu ayeti
" Bil ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. "

Kuran-ı Kerim 518. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 23,24,25,26 nolu ayeti
" Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın! "

Kuran-ı Kerim 556. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 13 nolu ayeti
" Allah; O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. "

Kuran-ı Kerim 570. sayfasında bulunan,Nuh süresinin 23 nolu ayeti
" Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin! "

Kuran-ı Kerim 573. sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 9 nolu ayeti
" O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın. "

Kuran-ı Kerim 604. sayfasında bulunan,Nas süresinin 1,2,3,4,5,6 nolu ayeti
" De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım! "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.