Kuran-ı Kerim'in 371. sayfasının meali

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
(Kuran okumaya bununla başlamak gereklidir.).Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Şuara süresi

112. ayet

Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur.

113. ayet

Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz!

114. ayet

Ben iman eden kimseleri kovacak değilim.

115. ayet

Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

116. ayet

Dediler ki: Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşlanmışlardan olacaksın!

117. ayet

Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı.

118. ayet

Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.

119. ayet

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde (taşıyarak) kurtardık.

120. ayet

Sonra da geri kalanları suda boğduk.

121. ayet

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

122. ayet

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

123. ayet

Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.

124. ayet

Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?

125. ayet

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

126. ayet

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

127. ayet

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.

128. ayet

Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor musunuz?

129. ayet

Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?

130. ayet

Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?

131. ayet

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

132,133,134. ayet

Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah'a karşı gelmek) den sakının.

135. ayet

Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum.

136. ayet

(Onlar) şöyle dediler: Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir.

Kuranı Kerim meali mobil uygulaması
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.