Ondalık gösterim testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 11,9 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) on bir tam onda dokuz B) on bir tam binde dokuz C) on bir tam yüzde dokuz Soruyu cevapla

2. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,1 B) 0,1 C) 1,01 D) 1,001 Soruyu cevapla

3. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,113 B) 1,013 C) 1,13 D) 1,3 Soruyu cevapla

4. soru 25 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10,25 B) 2,5 C) 25,100 D) 0,25 Soruyu cevapla

5. soru 7 7 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,007 B) 7,07 C) 7,7 D) 0,7 Soruyu cevapla

6. soru 0,7 ❓ 0,06 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Soruyu cevapla

7. soru 3,4 ❓ 3,44 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Soruyu cevapla

8. soru Okunuşu "dokuz tam yüzde üç" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9,3 B) 9,003 C) 93 D) 9,03 Soruyu cevapla

9. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
13 ,5 < 13,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Soruyu cevapla

10. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,23 B) 1,023 C) 1,25 D) 1,025 Soruyu cevapla

11. soru 5 72 1000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,72 B) 5,072 C) 5,72 D) 57,2 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

12. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
1,72 > 1,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Soruyu cevapla

13. soru 58,11 sayısının ondalık kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 58 B) 11 Soruyu cevapla

14. soru 246,315 sayısının onda birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu cevapla

15. soru 3,25 + 1,32 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 4,67 B) 4,57 C) 4,5 D) 4,47 Soruyu cevapla

16. soru 5,7 - 2,4 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 3,2 B) 3,3 C) 3,1 D) 3,4 Soruyu cevapla

17. soru   5,8 + 47,38 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 52,46 B) 53,18 C) 53,46 D) 52,18 Soruyu cevapla

18. soru 2 3 50 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,6 B) 2,006 C) 2,06 D) 26 Soruyu cevapla

19. soru 12,98 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Soruyu cevapla

20. soru 53,129 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,009 B) 0,09 C) 0,9 D) 9 Soruyu cevapla

21. soru 82,395 sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu cevapla

22. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ilk rakam birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

23. soru 4 10 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,004 B) 4,4 C) 4,04 D) 44 Soruyu cevapla

24. soru 6 9 30 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6,03 B) 6,003 C) 63 D) 6,3 Soruyu cevapla

25. soru 45,89 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Soruyu cevapla

26. soru 87,428 sayısının birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,7 B) 0,07 C) 7 D) 70 Soruyu cevapla

27. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,02 B) 1,3 C) 1,2 D) 1,1 Soruyu cevapla

28. soru Ondalık gösterimde virgülün solundaki rakamlar sayının tam kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

29. soru 41,37 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Soruyu cevapla

30. soru 5,7 , 5,71 , 5,07 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,07 > 5,7 > 5,71 B) 5,07 < 5,7 < 5,71 C) 5,71 < 5,7 < 5,07 D) 5,7 > 5,71 > 5,07 Soruyu cevapla

31. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 7,3 B) 7,121 Soruyu cevapla

32. soru 0,23 lira kaç kuruştur? Soruyu cevapla

33. soru 76,38 sayısının onlar basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 80 B) 70 C) 0,7 D) 0,8 Soruyu cevapla

34. soru 4,06 lira kaç kuruştur? Soruyu cevapla

35. soru 15 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,6 B) 0,06 C) 0,006 D) 6 Soruyu cevapla

36. soru 6 30 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,02 B) 0,002 C) 0,2 D) 2 Soruyu cevapla

37. soru İsa bugün 24,02 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 2,15 dakika daha az okumuştur.
Buna göre İsa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Soruyu cevapla

38. soru 82 kuruş kaç liradır? A) 0,082 B) 0,82 C) 8,2 D) 820 Soruyu cevapla

39. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 14,28 km mesafe koşmuştur.İlk günde 6,2 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Soruyu cevapla

40. soru Davut deposunda 38,06 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 16,7 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Soruyu cevapla

41. soru Elif annesinden 34,85 kg daha hafiftir.Annesi 64,3 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

42. soru Salih kitapçıdan 19,23 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,4 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların toplam tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

43. soru 1,2 I II 2,08 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Soruyu cevapla

44. soru 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir?
A) 1,45 B) 1,50 C) 1,55 D) 1,60 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

45. soru 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir?
A) 2 B) 1,85 C) 1,90 D) 1,95 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları