Ondalık gösterim testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 11,9 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) on bir tam onda dokuz B) on bir tam binde dokuz C) on bir tam yüzde dokuz Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,1 B) 0,1 C) 1,01 D) 1,001 Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,113 B) 1,013 C) 1,13 D) 1,3 Cevabını kontrol et

4. soru 25 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10,25 B) 2,5 C) 25,100 D) 0,25 Cevabını kontrol et

5. soru 7 7 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,007 B) 7,07 C) 7,7 D) 0,7 Cevabını kontrol et

6. soru 0,7 ❓ 0,06 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et

7. soru 3,4 ❓ 3,44 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et

8. soru Okunuşu "dokuz tam yüzde üç" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9,3 B) 9,003 C) 93 D) 9,03 Cevabını kontrol et

9. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
13 ,5 < 13,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,23 B) 1,023 C) 1,25 D) 1,025 Cevabını kontrol et

11. soru 5 72 1000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,72 B) 5,072 C) 5,72 D) 57,2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
1,72 > 1,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

13. soru 58,11 sayısının ondalık kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 58 B) 11 Cevabını kontrol et

14. soru 246,315 sayısının onda birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et

15. soru 3,25 + 1,32 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 4,67 B) 4,57 C) 4,5 D) 4,47 Cevabını kontrol et

16. soru 5,7 - 2,4 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 3,2 B) 3,3 C) 3,1 D) 3,4 Cevabını kontrol et

17. soru   5,8 + 47,38 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 52,46 B) 53,18 C) 53,46 D) 52,18 Cevabını kontrol et

18. soru 2 3 50 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,6 B) 2,006 C) 2,06 D) 26 Cevabını kontrol et

19. soru 12,98 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

20. soru 53,129 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,009 B) 0,09 C) 0,9 D) 9 Cevabını kontrol et

21. soru 82,395 sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et

22. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ilk rakam birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru 4 10 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,004 B) 4,4 C) 4,04 D) 44 Cevabını kontrol et

24. soru 6 9 30 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6,03 B) 6,003 C) 63 D) 6,3 Cevabını kontrol et

25. soru 45,89 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

26. soru 87,428 sayısının birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,7 B) 0,07 C) 7 D) 70 Cevabını kontrol et

27. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,02 B) 1,3 C) 1,2 D) 1,1 Cevabını kontrol et

28. soru Ondalık gösterimde virgülün solundaki rakamlar sayının tam kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

29. soru 41,37 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

30. soru 5,7 , 5,71 , 5,07 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,07 > 5,7 > 5,71 B) 5,07 < 5,7 < 5,71 C) 5,71 < 5,7 < 5,07 D) 5,7 > 5,71 > 5,07 Cevabını kontrol et

31. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 7,3 B) 7,121 Cevabını kontrol et

32. soru 0,23 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et

33. soru 76,38 sayısının onlar basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 80 B) 70 C) 0,7 D) 0,8 Cevabını kontrol et

34. soru 4,06 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et

35. soru 15 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,6 B) 0,06 C) 0,006 D) 6 Cevabını kontrol et

36. soru 6 30 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,02 B) 0,002 C) 0,2 D) 2 Cevabını kontrol et

37. soru İsa bugün 24,02 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 2,15 dakika daha az okumuştur.
Buna göre İsa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

38. soru 82 kuruş kaç liradır? A) 0,082 B) 0,82 C) 8,2 D) 820 Cevabını kontrol et

39. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 14,28 km mesafe koşmuştur.İlk günde 6,2 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

40. soru Davut deposunda 38,06 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 16,7 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

41. soru Elif annesinden 34,85 kg daha hafiftir.Annesi 64,3 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

42. soru Salih kitapçıdan 19,23 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,4 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların toplam tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

43. soru 1,2 I II 2,08 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et

44. soru 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir?
A) 1,45 B) 1,50 C) 1,55 D) 1,60 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

45. soru 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir?
A) 2 B) 1,85 C) 1,90 D) 1,95 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.