Oran ve orantı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Havuzun dolu kısmının boş kısmına oranı 34'tür.
Havuzda 600 L su varsa havuzun boş kısmı kaç litre su alabilir?
Cevabını kontrol et

2. soru 3 Haziran 2018 tarihinde oruç tutulan günlerin sayısının oruç tutulacak günlerin sayısına oranı 32'dir.
Oruç tutulan gün sayısı 18 olduğuna,oruç tutulacak gün sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et

3. soru Bakkaldaki sütlerin miktarının , meyve sularının miktarına oranı 56'dir.
Bakkalda 96 L meyve suyu varsa , bakkalda kaç litre süt vardır?
Cevabını kontrol et

4. soru Çiftlikteki ineklerin sayısın tavukların sayısına oranı 117'dir.
Çiftlikte 85 tane tavuk varsa , çiftlikte kaç inek vardır?
Cevabını kontrol et

5. soru Ali arabası ile 4 saatte 340 km yol almıştır.
Hızı hep aynı olan Ali 1 saatte kaç kilometre yol almıştır?
Cevabını kontrol et

6. soru Hatice 8 günde 360 soru çözmüştür.
Her gün aynı miktarda soru çözen Hatice 1 günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et

7. soru Tatlıcı Osman usta tatlı şerbeti için 9 litre suya 7 kg şeker koymuştur.
Şerbet eksik kaldığından biraz daha aynı şerbetten yapmak isteyen usta 1 litre suya ne kadar şeker koymalıdır?
A) 97 kg B) 79 kg Cevabını kontrol et

8. soru Elif sınavın başlangıcından 6 dakika sonra 12 soru , 15 dakika sonra ise 45 soru çözmüştür.
Elif'in çözdüğü soru ile çözüm süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

9. soru Taksci Süleyman dün 4 saat çalışmış ve 600 TL kazanmıştır.Bugün ise 5 saat çalışmış ve 1000 TL kazanmıştır.
Süleyman'ın kazandığı para çalıştığı süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

10. soru Hatice 4 kg aldığı portakaldan 360 mL , 5 kg aldığı portakaldan ise 450 mL portakal suyu çıkarmıştır.
Meyve suyu miktarı ile portakal kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

11. soru
Saat Yol
6 480 km
4 320 km
5 400 km

Adem'in son üç günde arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman ile yol arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

12. soru Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru
Alınan Yol Tüketilen Benzin
340 km 20 L
600 km 40 L
540 km 30 L

Bir şirkete ait araçların son üç günde aldıkları yol ile tükettikleri benzin miktarları yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

14. soru
Alınan Yol
(x)
Tüketilen Benzin
(y)
Doğrusal ilişki
100 km 20 L 100'ün 15'i
200 km 40 L 200'ün 15'i
300 km 60 L 300'ün 15'i

Yukarıdaki tabloda bir arabanın aldığı yol ve tükettiği benzin miktarının tablosu vardır.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında kurulucak denklem nedir?
A) y=x5 B) y=5x C) y=x+5 D) y=x-5 Cevabını kontrol et

15. soru
Kar
(x)
Satış miktarı
(y)
Doğrusal ilişki
80 TL 560 TL 80'nın 7 katı
90 TL 630 TL 90'nın 7 katı
100 TL 700 TL 100'ün 7 katı

Yukarıdaki tabloda bir mağazanın kâr elde edebilmek için yapması gereken satış miktarının tablosu vardır.
Bu tabloya göre kâr ile satım miktarı arasında kurulucak denklem nedir?
A) y=x7 B) y=7x C) y=x+7 D) y=x-7 Cevabını kontrol et

16. soru x ve y'nin doğrusal ilişkisi y=4x denklemi ile gösterilmektedir.
Buna göre x'in y'ye oranı nedir?
A) 14 B) 4 Cevabını kontrol et

17. soru x'in y'e oranı 35'tür.Doğrusal ilişkisi olan x ve y'nin arasındaki ilişkiyi gösteren denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y=3x5 B) y=5x3 Cevabını kontrol et

18. soru
Tüketilen su
(TL)
Kişi sayısı
18 TL 1 kişi
36 TL 2 kişi
54 TL 3 kişi

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Doğru orantılı olan tüketilen su ve kişi sayısının doğru orantı sabiti kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru Bir süt fabrikasında günlük süt 250 mL'lik 600 şişeye doldurulmuştur.
Ertesi gün ise aynı miktardaki süt 750 mL'lik 200 şişeye doldurulmuştur.
Buna göre şişe hacmi ile doldurulan şişe sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

20. soru Büyük bir çiftlikte 3 çoban varken günde 15 koyun kaybolmaktaydı.
Çoban sayısı 5 olduğunda günlük kaybolan koyun sayısı 9 oldu.
Buna göre çoban sayısı ile kaybolan koyun sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

21. soru
Günlük çözülen soru Sınavdaki yanlış sayısı
10 18
20 9
30 6
36 5

TEOG sınavına girenlerin günlük çözdüğü soru ve TEOG sınavındaki yanlış miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre günlük çözülen soru sayısı ile sınavda yapılan yanlış sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

22. soru
Kardeş sayısı Bir kardeşe düşen pay
(TL)
1 90 000
2 45 000
3 30 000
4 22 500

Bir mirasın kardeş sayısına göre paylaştırılmasına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre kardeş sayısı ile bir kardeşe düşen miras miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

23. soru Bekir usta alanı 240 000 cm2 olan bir çatıya 500 adet kiremit döşemiştir.
Alanı 144 000 cm2 olan bir çatıya aynı kiremitten döşeyecek olan Bekir usta kaç tane kiremit almalıdır?
Cevabını kontrol et

24. soru Bir havuza 6 adet aynı türde musluktan bir saatte 1080 L su doldurulmuştur.
Aynı musluktan 4 tane musluk olsaydı ne kadar su dolardı?
Cevabını kontrol et

25. soru Zeynep 9 limondan 720 mL limonata yapmıştır.
Zeynep her bir limondan eşit miktarda limonata yapabildiğine göre 12 limon sıksaydı kaç mililitre limonata yapabilirdi?
Cevabını kontrol et

26. soru Bugün benzine %12 zam geldi litresi 3,36 TL oldu.
Benzinin litresi dün kaç liraydı?
Cevabını kontrol et

27. soru Bugün pantolona %20 indirim geldi pantolonun fiyatı 40 TL oldu.
Pantolon dün ne kadardı?
Cevabını kontrol et

28. soru 1/1000 ölçekli bir haritada alanı 20 cm2 olan bir yerin alanı kaç metrekaredir? Cevabını kontrol et

29. soru Bir inşaat şirketi çimento ile kumu 1/5 oranında karıştırmaktadır.
600 kg.'lık bir karışımda kaç kg kum vardır?
Cevabını kontrol et

30. soru Gerçek alanı 3 m2 olan bir yer haritada 1 cm2 alanına sahiptir.
Buna göre bu haritanın ölçeği nedir?
A) 1/3 B) 1/30 000 C) 3 D) 30 000 Cevabını kontrol et

31. soru Dün bir miktar kömürü Salih tek başına 72 dakikada kömürlüğe taşımıştır.
Bugün ise yine aynı miktarda kömürü aynı hızda taşıma yapan bir kaç kişi 12 dakikada taşımıştır.
Buna göre bugün kömürü kaç kişi taşımıştır?
Cevabını kontrol et

32. soru Sabah bir süt fabrikasındaki 97,5 L süt 500 mL'lik 195 şişeye doldurulmuştur.
Öğleden sonra ise yine 97,5 L süt aynı hacimdeki 130 şişeye doldurulmuştur.
Buna göre öğleden sonra doldurulan şişelerin hacimleri kaç mililitredir?
Cevabını kontrol et

33. soru Tam dolu bir havuzdaki sular aynı büyüklükteki 3 delikten 180 dakikada boşaltmaktadır.
Havuzdaki deliklerden bir tanesi kapatılırsa tam dolu havuzdaki sular kaç dakikada boşalır?
Cevabını kontrol et

34. soru
Kardeş sayısı Bir kardeşe düşen pay
(TL)
1 120 000
2 60 000
3 40 000
? 12 000

Bir mirasın kardeş sayısına göre paylaştırılmasına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre kardeş sayısı kaç olunca her bir kardeş 12 000 TL mirastan pay almaktadır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.