Ritmik sayma

İleri birer sayma

Devamlı olarak son söylenene 1 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemidir.

Örnek:

1. olarak 1 söylenir.

2. olarak 1 + 1 işlemi yapılarak 2 söylenir.

3. olarak 2 + 1 işlemi yapılarak 3 söylenir.

4. olarak 3 + 1 işlemi yapılarak 4 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 1 daha fazla olur.

İleri beşer sayma

Devamlı olarak son söylenene 5 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemi.

Örnek:

1. olarak 5 söylenir.

2. olarak 5 + 5 işlemi yapılarak 10 söylenir.

3. olarak 10 + 5 işlemi yapılarak 15 söylenir.

4. olarak 15 + 5 işlemi yapılarak 20 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 5 daha fazla olur.

Onar sayma

Devamlı olarak son söylenene 10 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemi.

Örnek:

1. olarak 10 söylenir.

2. olarak 10 + 10 işlemi yapılarak 20 söylenir.

3. olarak 20 + 10 işlemi yapılarak 30 söylenir.

4. olarak 30 + 10 işlemi yapılarak 40 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 10 daha fazla olur.

İleri ikişer sayma

Devamlı olarak son söylenene 2 ilave edilerek sonraki sayının bulunduğu sayma işlemidir.

Örnek:

1. olarak 2 söylenir.

2. olarak 2 + 2 işlemi yapılarak 4 söylenir.

3. olarak 4 + 2 işlemi yapılarak 6 söylenir.

4. olarak 6 + 2 işlemi yapılarak 8 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 2 daha fazla olur.

Geriye birer sayma

Herhangi bir sayıdan başlayıp devamlı olarak son söylenden 1 azaltılarak sonraki sayının bulunduğu sayma işlemidir.

Örnek:

1. olarak 6 söylenirse.

2. olarak 6 - 1 işlemi yapılarak 5 söylenir.

3. olarak 5 - 1 işlemi yapılarak 4 söylenir.

4. olarak 4 - 3 işlemi yapılarak 2 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 1 daha az olur.

Geriye ikişer sayma

Herhangi bir sayıdan başlayıp devamlı olarak son söylenden 2 azaltılarak sonraki sayının bulunduğu sayma işlemidir.

Örnek:

1. olarak 16 söylenirse.

2. olarak 16 - 2 işlemi yapılarak 14 söylenir.

3. olarak 14 - 2 işlemi yapılarak 12 söylenir.

4. olarak 14 - 2 işlemi yapılarak 10 söylenir.

Bu şekilde sonraki söylenecek sayı,bir önceki sayıdan 2 daha az olur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.