Sözel durumdan cebirsel ifade soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çözülen soru sayısının 2 katı.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s + 2 B) s - 2 C) 2s D) s2 Cevabını kontrol et

2. soru Bakkal bugün 10 kg şeker almıştır.Bakkaldaki şeker miktarının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ş + 10 B) ş - 10 C) 10ş D) ş10 Cevabını kontrol et

3. soru Kızının yaşının 25 fazlası
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) k + 25 B) k - 25 C) 25k D) k25 Cevabını kontrol et

4. soru Babasının yaşının üçte biri.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) b + 3 B) b - 3 C) 3b D) b3 Cevabını kontrol et

5. soru Depodaki benzinin üç katının 2 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2b + 3 B) 3b + 2 C) b2 + 3 D) b3 + 2 Cevabını kontrol et

6. soru Gidilecek yolun üçte birinin 4 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3g + 4 B) 4g + 3 C) g3 + 4 D) g4 + 3 Cevabını kontrol et

7. soru Öğrenci sayısının sekizde birinden 4 eksik.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8ö - 4 B) 4ö - 8 C) ö4 - 8 D) ö8 - 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Bir su deposundan aynı büyüklükteki kovalarla Hasan 2 , Hüseyin ise 4 tam dolu kova ile su almışlardır.Depodaki suyun miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 4k - 2k B) d - 6 C) d - k - 6 D) d - 2k - 4k Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Aynı kalemden Elif 3 tane Zeynep ise 2 tane almışlardır.
Elif ile Zeynep'in kırtasiyeye verdikleri toplam paranın miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3k + 2k B) 3e + 2z Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Bir şeker poşetinden aynı miktarda şeker kullanılan iki kek için şeker alınmıştır.Poşette kalan şeker miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) ş - 2k B) 2ş - k Cevabını kontrol et

11. soru Bir sayının 3 eksiğinin dörtte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x - 3)4 B) x4 - 3 C) (x - 4)3 D) x3 - 4 Cevabını kontrol et

12. soru Bir sayının 2 fazlasının 5 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x + 2 B) 5.(x + 2) C) 2.(x + 5) D) 2x + 5 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.